Inspirerande bok om projektledarskapet

För att lyfta fram och belöna utomordentliga projektledarinsatser i Sverige har Svenska ProjektAkademien sedan grundandet 1994 årligen utsett Årets Projektledare. I Studentlitteraturs Projektledarskap har författaren Torbjörn Wenell samlat intervjuer med de tjugo pristagarna samt reflektioner, analyser och erfarenheter av det framgångsrika projektets och projektledarskapets komponenter.

– Årets Projektledare representerar vitt skilda typer av projekt med olika förutsättningar och i helt skilda miljöer, säger Torbjörn Wenell. Gemensamt är dock att de genomförts på ett otroligt skickligt sätt med lyckade resultat. En av mina avsikter med boken är att läsaren ska kunna omsätta erfarenheter och arbetssätt till ny kunskap i det egna projektet.

Projektledarskap ger exempel på hur personlig och variationsrik projektledning kan vara, och hur ledningen måste anpassas till projektets karaktär, förutsättningar och miljö. Projekten som redovisas med hjälp av intervjuerna sträcker sig från tuffa eventprojekt till långa och tunga industriprojekt, och från projekt med små organisationer till stora globala projekt.

– Sverige har projekt, projektledning och projektledare i världsklass. Det är den viktigaste lärdomen som förmedlas i den här boken, säger Anders Söderholm, ordförande i Svenska ProjektAkademien. Förutom de många projektberättelserna ger Torbjörn Wenell också en mer reflekterande och analytisk överblick över vad som kan sägas vara projektledningens verkliga utmaningar och möjligheter.

Utöver de tjugo intervjuerna sammanfattar Torbjörn Wenell juryns motiveringar för att tydliggöra vilka faktorer som har varit utslagsgivande vid utmärkelserna. Han har dessutom tagit kontakt med alla projektledarna för att diskutera deras projekt och för att få en återblick på hur de ”efterklokt” ser på sitt arbete.

Projektledarskap ger en helhetssyn på projekt och kan användas på flertalet utbildningar i projektledning eller som vägledning och inspiration för erfarna projektledare.

Om författaren:

Torbjörn Wenell har arbetat med att utveckla projektformen och dess praktiska tillämpning sedan början på 1960-talet. Han har arbetat med alla typer av projekt inom de flesta branscher och har ansvarat för utbildning av mer än 150 000 personer. Han började som Nordens första projektkonsult 1965 och startade 1967 konsultföretaget Wenell Management AB. Under flera år har Torbjörn varit knuten till Linköpings universitet som en mycket uppskattad expert i projektledning.

Om Svenska ProjektAkademien:

Svenska ProjektAkademien bildades 1994 i avsikt att främja utveckling och förnyelse av projektformens tillämpning inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. En av Akademiens främsta uppgifter är att lyfta fram och belöna särskilt framstående insatser inom projektområdet. Därför delar man årligen ut utmärkelsen Årets Projektledare. 

För ytterligare kommentarer kontakta:
Jens Fredholm, Förläggare Teknik
Tel: 046-31 21 46, e-post: jens.fredholm@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Anders Söderholm, ordförande i Svenska ProjektAkademien
Sverige har projekt, projektledning och projektledare i världsklass. Det är den viktigaste lärdomen som förmedlas i den här boken