Krig och fred i Israel-Palestina konflikten

Den israelisk-palestinska konflikten är en djupt rotad och svårlöst konflikt. I media har vi under flera års tid kunnat följa flygbombningar över Gazaremsan, missilattacker i södra Israel och flera desperata försök att få igång fredssamtal. Under sommaren, samtidigt som konflikten har trappats upp igen, har Studentlitteratur kommit ut med en ny introducerande bok i ämnet: Mellan krig och fred i Israel/Palestina. Boken är ett måste för alla läsare som söker en nyanserad och fördjupad förståelse för den dynamik som utmärker konflikten. 

Hur kan vi förstå och förklara den israelisk-palestinska konflikten? På vilket sätt har konflikten förändrats över tid? Vilken betydelse har stormaktspolitik, territorium och nationalism för konfliktens dynamik? Vilka diplomatiska medlingsförsök och fredsbyggande insatser har gjorts av det internationella samfundet under fredsprocessens gång? Vilka är de största hindren för att skapa en varaktig fred mellan israeler och palestinier? Dessa är några av de frågor som analyseras i Mellan krig och fred i Israel/Palestina utifrån tre övergripande perspektiv: konfliktanalys, identitetspolitik och konfliktlösning.

– Den israel-palestinska konflikten kan ses som ett mikrokosmos av flera olika typer av konflikter eftersom den har kopplingar till en rad olika områden menar bokens författare Karin Aggestam, Anders Persson och Lisa Strömbom, samtliga verksamma vid Lunds universitet.

Utöver att konflikten förekommer i en uppsjö böcker och filmer pågår parallellt ett propagandakrig som framförallt utspelar sig på nätet. Här blir det tydligt med de totalt motsatta verklighetsuppfattningarna som råder mellan parterna.

– När det gäller svenska läroböcker fokuserar de flesta antingen på att endast skildra den ena sidan eller att kronologiskt återge konfliktens historia. Vi har i denna bok valt en problemorienterad och analytisk ansats, berättar Karin Aggestam. Journalister, studenter eller andra intresserade som söker fördjupning kan genom boken få en bred översikt av konfliktens dynamik.

Med den senaste våldsamma upptrappningen i den israeliskt-palestinska konflikten sätts återigen stort fokus på fredsprocessen. I boken presenteras de senaste årtionden av fredsförhandlingar och fredsbyggande. Författarna avslutar med att blicka framåt och diskuterar ett antal konfliktlösningsförslag.   

Om författarna:

Karin Aggestam är docent i statsvetenskap och ämnesföreståndare för freds- och konfliktforskning. Anders Persson är fil doktor och vikarierande lektor i statsvetenskap. Lisa Strömbom är fil doktor och lektor i statsvetenskap. Författarna är verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

Caroline Boussard, Förläggare Samhällsvetenskap
Tel: 046-31 21 46, e-post: caroline.boussard@studentlitteratur.se 

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den israel-palestinska konflikten kan ses som ett mikrokosmos av flera olika typer av konflikter eftersom den har kopplingar till en rad olika områden.
Karin Aggestam