Läromedelsförattare prisade

Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin och Peter Watcyn-Jones vann kategorin Högstadium när Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) offentliggjorde vinnarna till Årets Läromedelsförfattarpris LÄRKAN 2014.

Gemensamt för pristagarna är ett oerhört starkt engagemang inom sina ämnen och för den pedagogiska utvecklingen. I motiveringen kan man bland annat läsa att ”de har i sina läromedel i engelska tydligt knutit an till gällande läroplaner, kurs- och ämnesplaner samt till aktuell pedagogik. I de olika läromedlen finns tydliga didaktiska intentioner. Teamets läromedel ger eleverna redskap att nå målen och lärarna verktygen att undervisa.”

– Våra författare är vår främsta tillgång därför är det oerhört glädjande att Eva, Karins och Peters författargärningar uppmärksammas. Det är en konst att förmedla kunskap på ett sätt som gör att den verkligen får genomslag i klassrummen, säger Ronny Pettersson, Förlagschef Skola och lärarutbildning på Studentlitteratur.

Eva Hedencrona är läromedelsförfattare med många års erfarenhet av engelskundervisning – främst inom vuxenutbildningen. Karin Smed-Gerdin är läromedelsförfattare och gymnasielärare i engelska och svenska. Peter Watcyn-Jones är känd för sina många läromedel och har många års erfarenhet som frilansande lärare och läromedelsförfattare. Eva, Karin och Peter står bakom flera uppskattade läromedel och har tillsammans arbetat med t.ex. Progress Gold och Magic!. De är dessutom aktuella med Solid Gold – ett nytt och utmanande läromedel i engelska för studieförberedande program på gymnasiet och för studerande inom vuxenutbildningen.

För ytterligare information

Cecilia Augutis, Läromedelsutvecklare engelska, Studentlitteratur
Tel: 046-31 21 85, e-post: cecilia.augutis@studentlitteratur.se

Ronny Pettersson, Förlagschef Skola och lärarutbildning, Studentlitteratur
Tel: 046-31 21 74, e-post: ronny.pettersson@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

– Våra författare är vår främsta tillgång därför är det oerhört glädjande att Eva, Karins och Peters författargärningar uppmärksammas. Det är en konst att förmedla kunskap på ett sätt som gör att den verkligen får genomslag i klassrummen
Ronny Pettersson, Förlagschef Skola och lärarutbildning på Studentlitteratur