Möjligheter och utmaningar i den digitaliserade skolan

Idag existerar lärandet även i ett digitalt gränssnitt. Kommuner satsar på digitala investeringar i skolan och i de flesta klassrum finns idag helt andra digitala förut­sättningar än för bara några år sedan. Men hur går själva lärandet till? Hur lär sig eleverna? Vilka problem stöter de på? Hur skall deras lärande bedömas?

Om dessa och flera andra frågor handlar Susanne Kjällanders bok En dator per elev – lärande i en digital skolmiljö som Studentlitteratur nu ger ut. Unikt för denna bok är att den på ett vetenskapligt sätt adresserar övergången till en digital skola och ger en bild av hur elever faktiskt lär sig i en digital skolmiljö.

Författaren Susanne Kjällander visar i boken att dagens metoder för lärande och bedömning inte räcker till – det krävs nya metoder för nya tider. I boken presenteras lösningar på ett konkret och engagerande sätt.

– Skolan måste möta allt detta omvälvande med ett helt nytt tänkande, med nya resurser och med nya metoder. Det förutsätter att skolledare och beslutsfattare tar till sig vad forskningen kan bidra med i den digitaliserade skolan, säger författaren Susanne Kjällander.
 

Om författaren
Susanne Kjällander är filosofie doktor i didaktik och disputerade 2011 på en doktors­avhandling om lärande i den digitaliserade skolan. Hon är forskare och lärarutbildare på Stockholms universitet samt en flitigt anlitad föreläsare.

För ytterligare kommentarer kontakta
Susanne Kjällander, författare till boken
www.susannekjallander.se
E-post: susanne@kjallander.se
Tel: 08-120 762 27
 

För recensionsexemplar kontakta
Lisbeth Linder, förlagsassistent
E-post: lisbeth.linder@studentlitteratur.se
Tel: 046-31 22 57
 

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Dagens metoder för lärande och bedömning inte räcker till – det krävs nya metoder för nya tider.
Susanne Kjällander