Nordisk forskning om ekonomisk brottslighet kartläggs i ny bok

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Skattebrott och annan ekonomisk brottslighet orsakar ekonomiska skador i västvärlden som är 17 till 20 gånger högre än för traditionella brott. Under det senaste decenniet har allmänhetens intresse kring den ekonomiska brottsligheten vuxit. En känsla av orättvisa, att rika skor sig på andras bekostnad, har bidragit till ett fördömande av hela fenomenet Ekonomisk brottslighet. Men samtidigt har ett kunskapsbehov väckts: Vad är ekonomisk brottslighet? Hur omfattande är det? Och vad kan man göra åt det? 

Kunskapsbehovet om ekonomisk brottslighet har även visat sig inom universitetsvärlden där kursutbudet av kriminologi vuxit sig allt starkare inom närstående discipliner såsom sociologi, rättsvetenskap, rättspsykiatri, rättssociologi och polisutbildning. I Studentlitteraturs Ekonomisk brottslighet – en reader täcks det behovet. På bokens 750 sidor har betydande nordisk forskning om ekonomisk brottslighet samlats, från 1940-tal fram till idag.

Bokens redaktörer Tage Alalehto, Lars Korsell och Paul Larsson understryker att detta inte ska ses som en traditionell kursbok inom ekonomisk brottslighet. Istället för att lyfta fram de internationellt kända verken har vi valt ta fram de mest kända arbetena från Norden. De avspeglar den internationella diskussionen, men är placerade i en nordisk kontext för att återge hur den ekonomiska brottsligheten har definierats och diskuterats här.

De olika bidragen i boken handlar om hur ekonomisk brottslighet bör definieras, hur utbredd brottsligheten är, vilka datakällor forskare använder sig av och vad vi vet om den ekonomiske brottslingen. Till det kommer reglering och bekämpningsstrategier. 

Vi vill med boken visa att den akademiska diskussionen om ekonomisk brottslighet inte är ett nytt fenomen i norden. Den forskning som bedrivs i norden håller en hög kvalité i internationell jämförelse, även om den inte uppmärksammas lika mycket. Därför är vår bok ett viktigt bidrag, säger bokens redaktörer.

Om författarna

Tage Alalehto, Paul Larsson och Lars Korsell är bokens redaktörer. De är samtliga framträdande personer inom fältet med lång erfarenhet av att forska och undervisa om ekonomisk brottslighet. Alalehto är verksam vid Umeå universitet, Larsson vid Polishögskolan i Norge och Korsell vid Brå.

För mer information

Kontakta Rickard Mikaelsson, förläggare Juridik

Rickard.mikaelsson@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar