Ny bok om medierna och den politiska kommunikationen

Valet är över och eftervalsanalyserna pågår för fullt parallellt med att den nya regeringen håller på att forma sig och sin politik. För att förstå dessa processer liksom varför valet gick som det gick är det avgörande att förstå den politiska kommunikationen mellan politiska aktörer, medier och medborgare. Politik utan kommunikation existerar inte, och därför går det inte att förstå politiska processer utan att förstå den politiska kommunikationen. 

Det hävdar Jesper Strömbäck i den nya och reviderade upplagan av Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation, som också lyfter fram den centrala betydelse som medierna har i den politiska kommunikationen. För de allra flesta är medierna den viktigaste källan till information om politik och samhälle, och det är via olika medier som politiska aktörer kan nå ut till allmänheten. Det gör att medierna kan utöva avsevärd makt.

Samtidigt har medierna över tid blivit allt mer självständiga. Modern politik har blivit allt mer medialiserad, genomsyrad och påverkad av mediernas inflytande och urval, presentation, form, tempo och innehåll. Detta påverkar inte bara politiken och medborgarna, direkt och indirekt, utan också demokratin och dess förmåga att fungera.

För den som vill förstå varför politiken fungerar som den gör, opinionsbildningen och dess mekanismer, mediernas makt i politiken och medialiseringen av politik och samhälle är Makt, medier och samhälle. En introduktion till politisk kommunikation nödvändig läsning. 

För frågor kring boken nås författaren via epost jesper@jesperstromback.com eller mobil 070-684 66 15.

Vid beställning av recensionsexemplar, kontakta:

Caroline Boussard, Förläggare Samhällsvetenskap
Tel: 046-31 21 46, e-post: caroline.boussard@studentlitteratur.se 

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar