Ny upplaga av Studentlitteraturs Internationell beskattning

Internationell beskattning har under de senaste åren blivit ett alltmer betydelsefullt område och utvecklingen av den internationella skatterätten har varit stor. Mot denna bakgrund ger nu Studentlitteratur ut en tredje upplaga av Mattias Dahlbergs Internationell beskattning. Upplagan är väsentligt omarbetad med anledning av ny lagstiftning samt ny rättspraxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det har nu gått flera år sedan den föregående upplagan av denna bok, och det var hög tid för en revidering, säger författaren Mattias Dahlberg. Utvecklingen av den internationella skatterätten har varit omfattande, vilket gäller såväl rent intern internationell skatterätt och skatteavtalsrätt som EU-skatterätt.

Boken är indelad i fyra avdelningar där den första utgör en introduktion till den internationella beskattningsrätten. Därpå behandlas de tre huvudområdena – den interna internationella skatterätten, skatteavtalsrätten och EU-skatterätten.

Inom området för intern internationell skatterätt beskriver författaren hur Sverige bestämmer sin beskattningsrätt utåt. I avdelningen om skatteavtalsrätt förklaras metoden att tillämpa skatteavtal enligt en steg för steg-modell och inom området för EU-skatterätt behandlas EU-domstolens praxis enligt vilken nationell skattelagstiftning i många fall har förklarats vara i strid mot grundläggande friheter.

Ett betydande utrymme i boken ägnas åt 2009 års ränteavdragsbegränsningar inom företagsskattesektorn, särskilt vad gäller förenligheten med EU-rätten. Reglerna om koncernavdrag samt anstånd med uttagsbeskattning i gränsöverskridande situationer behandlas också.

Internationell beskattning är i första hand avsedd som lärobok vid universitet och högskolor i ämnet internationell skatterätt. Den är även lämplig för den som i sitt yrke behöver en god insikt i internationell beskattning.

Om författaren:

Mattias Dahlberg är professor i finansrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hans forskning är inriktad på internationell skatterätt och EU-skatterätt. Han är sedan år 2008 ledamot i Skatterättsnämnden, avdelningen för direkt skatt.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Rickard Mikaelsson, förläggare Juridik
Tel: 046-31 21 32, e-post: rickard.mikaelsson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar