Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggarna Annette Säfholm 046-31 21 53 eller Kerstin Hultén 046-31 21 81. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

HANSSON, E – FRECCERO, C
Att skriva medicinsk vetenskap
Boken är en praktisk guide för dig som gör ditt examensarbete eller vill utveckla ditt vetenskapliga skrivande. Den handlar om textens byggstenar; meningar, stycken, avsnitt och hur dessa sammanfogas till en lättläst, vetenskaplig och tyd­lig helhet. Den guidar dig igenom hur de olika delarna i en vetenskaplig artikel/ uppsats komponeras och vad de bör innehålla.
ISBN 9789144073194 | www.studentlitteratur.se/35625

OLOFSSON, CHRISTER
Läkares yrkesliv
Läkares yrkesliv ger en bild av hur läkaryrket har skiftat karaktär under senare år och belyser läkares arbetsmiljö i en sjukvård som genomgått, och som fortfarande genomgår, stora förändringar.
ISBN 9789144071855 | www.studentlitteratur.se/35578

RUDEBECK, CARL EDVARD
Kropp och ord i en allmänläkares rum
Den här boken handlar om allmänläkarens arbete men den handlar i hög grad också om alla läkares arbete. Uppmärksamheten är på den mellanmänskliga dimensionen, som frånsett de rent tekniska procedurerna, är medicinens konkreta verklighet; det som faktiskt sker. Boken är skriven i läkarens perspektiv med ett ständigt växlande patient-du inför ögonen eller i tankarna.
ISBN 9789144078328 | www.studentlitteratur.se/35888

RUNESON, BO M.FL.
Den suicidnära patienten
Den suicidnära patienten ger en beskrivning av tillstånd och andra faktorer som bidrar till en ökad risk för självmord och hur man bedömer risken. Författarna ger även förslag på hur man initialt kan hantera denna risk.
ISBN 9789144072852 | www.studentlitteratur.se/35626

ULFIG, NORBERT
Embryologi
Boken Embryologi – en kortfattad lärobok ger en sammanfattning av de grundläg­gande och mest betydelsefulla embryologiska processerna och inkluderar både en medicinsk och en molekylärgenetisk utgångspunkt. Med boken följer även till­gång till bokens webbplats, där du hittar ett stort antal instuderingsfrågor, länkar till videofilmer m.m.
Översättare: Daniel B. Wilhelms
ISBN 9789144071152 | www.studentlitteratur.se/34243

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Dokument & länkar