Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggarna Annette Säfholm 046-31 21 53 eller Kerstin Hultén
046-31 21 81.
Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Zethelius, Åse
Personlighetsstörningar – svårigheter och möjligheter
De flesta av oss träffar dagligen människor med personlighetsrelaterad problematik på arbetsplatsen eller i privatlivet, ibland utan att vi är medvetna om det. Vi möter dem i hälso- och sjukvården, i skolan, i socialtjänsten och inom kriminalvården. Författaren visar att det går att förstå varför vissa människor utvecklar personlighetsstörningar utifrån genetiska, biologiska och miljömässiga förutsättningar. Hon illustrerar hur personlighetsstörningar kan bemötas, beskrivas, diagnostiseras, behandlas och även förebyggas. Fyra olika evidensbaserade behandlingsmetoder beskrivs, metoder som utgår från både kognitiva och psykodynamiska teoribildningar. Även farmakologisk behandling diskuteras.
ISBN 9789144076393 | www.studentlitteratur.se/35835

Wåhlin, Sven
Alkohol
Cirka en miljon svenskar har ett riskbruk, skadligt bruk eller ett beroende av alkohol. De allra flesta har aldrig sökt vård, är socialt välfungerande och har inga svåra hälsoproblem. Men kanske har alkoholen betydelse för hälsan nu eller på sikt? Boken vill förmedla hur vi väcker frågan på ett patientcentrerat sätt när en person söker oss för något hälsoproblem. Den ger konkreta verktyg och kunskaper för samtalet samt kunskaper om varför och hur olika sjukdomstillstånd kan påverkas av alkohol.
ISBN 9789144082202 | www.studentlitteratur.se/36179

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Dokument & länkar