Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggarna Annette Säfholm 046-31 21 53 eller Kerstin Hultén 046-31 21 81. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Beskow, Jan m.fl.  
Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma  
Denna bok förändrar radikalt synen på suicidalitet. Att tänka på självmord är normalt och ofta nyttigt, vilket dock kan stegras till en livsfarlig handling. Boken kan läsas av alla som i sitt yrke möter suicidala personer men också av dem som själva brottas med dessa problem eller har närstående som gör eller gjort det.
ISBN 9789144079929         www.studentlitteratur.se/36038

Hansson, Lars-Erik               
Akut buk   
Lars-Erik Hanssons Akut buk, som nu ges ut i en andra utökad upplaga, handlägger patienter med akut buksmärta. Boken ger en grundlig redovisning av ämnesområdet och saknar såväl svenska som internationella motsvarigheter. Den nya upplagan innebär förutom en revision och en uppdatering av texten också fler och omarbetade illustrationer samt nya kapitel om bukväggssmärta, bråck och peritonit. Precis som tidigare ligger tyngdpunkten på diagnostik av akut buksmärta men beskrivningen av handläggningen av denna stora patientgrupp har utökats..
Andra upplagan
ISBN 9789144051444         www.studentlitteratur.se/7555

Olofsson, Christer               
Primärvården som marknad
Detta är en praktisk handbok för lärare i svensk utbildning av läkare. ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” är bokens ledstjärna och den är grundad i både aktuell pedagogisk teori och i insikter om vad som kan vara möjligt att genomföra. Författarnas mål är att överbrygga avståndet mellan den självlärde läraren eller handledaren och kunskapsmassan i de internationella läroböckerna i medicinsk pedagogik.
ISBN 9789144071862         www.studentlitteratur.se/35579

Thernlund, Gunilla (red.)   
ADHD och autismspektrumstörning i ett livsperspektiv     
Boken är skriven av erfarna kliniker och forskare och ger aktuell kunskap om ADHD och autismspektrumstörningar. Stor tyngd läggs på att uppmärksamma livsperspektivet, liksom vikten av förståelse för individens kognitiva förmåga och stil för att göra en god bedömning av den enskilde patienten.
ISBN 9789144069005         www.studentlitteratur.se/34059

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Dokument & länkar