Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi en av våra senast utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggaren Annette Säfholm 046-31 21 53, annette.safholm@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Wisten, Aase m.fl
Akutgeriatrik      

Akutgeriatrik är en praktisk handbok som tar upp det som är unikt för äldre patienter vad gäller symtomatologi, utredning och behandling. Den beskriver hur diagnoser kan kompliceras av växelverkan mellan flera samtidiga sjukdomar, psykiska tillstånd och interaktion mellan olika läkemedel.
ISBN 9789144069838 | www.studentlitteratur.se/34092

Nordberg, Agneta (red.)     
Alzheimers sjukdom    

Här ges en mångfacetterad skildring av Alzheimers sjukdom, men även av andra demenssjukdomar. Bakomliggande patologiska förändringar vid sjukdomen beskrivs, men också hur en utredning av minnesbesvär går till och de metoder som används såsom neuropsykologiska minnestester, imaging och analyser i ryggvätska. Nya läkemedelsbehandlingsstrategier diskuteras samt aspekter kring nutritionens betydelse Två personliga skildringar kring hur det är att vara make respektive dotter till en anhörig med Alzheimers sjukdom kompletterar bilden av demenssjukdomar och deras komplexitet.
ISBN 9789144068985 | www.studentlitteratur.se/34054

Sorbe, Bengt m.fl. (red.)      
Gynekologisk onkologi         

Denna andra upplaga har uppdaterats och utvidgats och innehåller en allmän del som bl.a. behandlar epidemiologi, genetik, tumörbiologi, behandlingsmetoder, tumörmarkörer och patologi. Den speciella delen innehåller diagnostik, utredning, behandling och behandlingsresultat för de olika gynekologiska tumörformerna. Även seneffekter, sexualitet, rehabilitering och palliativ vård finns med. Boken
är skriven av mycket erfarna specialister med hänsyn till svenska och nordiska
förhållanden.
Andra upplagan | ISBN 9789144067834 | www.studentlitteratur.se/6952

Hafström, Larsolof m.fl. (red.)          
Mag-tarmkanalens cancersjukdomar     

Mag-tarmkanalens cancersjukdomar redovisar principer för handläggning av patienter med cancer i mag-tarmkanalen och innehåller kapitel om tumörbiologi, multidisciplinär handläggning och specifika kapitel om varje tumörsjukdom. Den är skriven av nationellt ledande experter med kirurgisk och onkologisk specialisering.
ISBN 9789144060378 | www.studentlitteratur.se/33729

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Dokument & länkar