Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi våra senaste utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggare Annette Säfholm 046-31 21 53, annette.safholm@studentlitteratur.se eller Kerstin Hultén, 046-31 21 81, kerstin.hulten@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se, förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Spetz Holm, Anna-Clara m.fl. (red.)

Klimakteriet

Denna bok handlar om övergångsåldern. Den tar upp de symptom och metabola förändringar som förekommer samt hur man kan behandla dem. Den tar även upp risker och fördelar med systemisk och lokal hormonbehandling men också andra alternativa behandlingar och hur man ska tänka om det finns interkurrenta sjukdomar.

ISBN 9789144097404 | www.studentlitteratur.se/38311

Larsson, Kjell (red.)

KOL

Kunskapen om de inflammatoriska mekanismer som styr sjukdomen KOL har ökat mycket under 2000-talet. KOL uppfattas alltmer som en systemsjukdom vilket innebär att behandlingsteamet kommit att närma sig diagnostik och behandling av sjukdomen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Boken som är rejält omarbetad vänder sig till läkare inom lungmedicin, allmän- och internmedicinare samt flera andra aktörer inom hela KOL teamet.

Tredje upplagan
ISBN 9789144078175 | www.studentlitteratur.se/32647

Sunnegårdh, Jan

Barnkardiologi

Boken skildrar sjukdomsförloppet vid olika barnkardiologiska tillstånd ur anatomisk och fysiologisk synpunkt. Barnkardiologi är rikt illustrerad och innehåller sammanfattande beskrivningar av de vanligaste kirurgiska behandlingsmetoderna liksom kateteringreppen vid medfödda hjärtfel. En nyhet i denna andra upplaga är möjligheten att se tvådimensionella ekokardiografiska inspelningar av de hjärtfel som beskrivs, i den digitala versionen av boken.

Andra upplagan
ISBN 9789144082608 | www.studentlitteratur.se/6798

Rhodin, Annica (red.)

Smärta i klinisk praxis

Denna handbok ger dig en god kunskap om smärtans diagnostik och hur olika smärttillstånd ska behandlas och bemötas på bästa sätt. Fokus ligger på smärtan som eget fenomen, och framför allt den komplicerade akuta och långvariga smärtan. Boken är i första hand avsedd för läkarstudenter, AT-läkare, allmänläkare och sjuksköterskor.

ISBN 9789144091099 | www.studentlitteratur.se/37358

Levi, Richard m.fl.

Symtom Diagnos Terapi

De flesta medicinböcker utgår från sjukdomar och sjukdomsgrupper. Denna bok bygger istället på det patienten söker för; ett symtom. Boken presenterar lättöverskådliga differentialdiagnoser och lämplig initial utredning och behandling. Syftet med boken är att vara till praktisk nytta i ett oselekterat patientklientel, särskilt då sjukhusets alla resurser inte finns tillgängliga. Boken vänder sig till alla som möter patienter osorterat, sjukvårdpersonal och läkarstudenter, AT- och ST-läkare.

ISBN 9789144029450 | www.studentlitteratur.se/32779

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Dokument & länkar