Nyheter inom Omvårdnad och Vårdvetenskap

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Omvårdnad och Vårdvetenskap. Har du frågor, kontakta förläggare Peter Stoltz 046-31 21 39, peter.stoltz@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se, förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Wiklund Gustin, Lena (red.)

Vårdande vid psykisk ohälsa

I denna andra upplaga har de tidigare kapitlen omarbetats och uppdaterats samt nya kapitel har tillkommit som exempelvis beskriver de komplexa situationer som uppstår på en vårdavdelning där patienters olika behov ska tillgodoses. Målgruppen är studenter på avancerad nivå samt sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Men boken kan också med fördel läsas av de som är intresserade av att få en inblick i den psykiatriska vården med utgångspunkt i patientens värld snarare än diagnostiska kriterier.
Översättare: Madeleine Midenstrand

Andra upplagan
ISBN 9789144095394 | www.studentlitteratur.se/33496

Brain, Cecilia (red.)

Integrerad psykiatri

I denna mycket angelägna bok får läsaren ta del av praktiska exempel som kan ge vägledning i det dagliga arbetet, men ges också möjlighet till fördjupad kunskap om hur ny forskning inom fältet kan utvärderas. Boken är tydlig och konkret, samtidigt som den är vetenskapligt förankrad utan att bli svårtillgänglig. Boken riktar sig till studenter på avancerad nivå och till yrkesverksamma inom specialistpsykiatrin, socialtjänsten och kommunerna.

ISBN 9789144084695 | www.studentlitteratur.se/37124

Söderberg, Siv (red.)

Att leva med sjukdom

Allvarlig och långvarig sjukdom hotar värdigheten och integriteten och förändrar ofta livsvillkoren radikalt. För vårdpersonal är det därför viktigt att ha insikt i och kunskap om hur dessa personer upplever sjukdomen. Andra aspekter som berörs är hur sjukdom påverkar relationer och hur informations- och kommunikationsteknologi kan vara ett stöd för personer som vårdas i hemmet.

Andra upplagan
ISBN 9789144097336 | www.studentlitteratur.se/37898

Sandberg, Håkan

Sjuksköterskans samtal

Sjuksköterskans samtal ger en bild av den mest relevanta kunskapen om kommunikation som samtal inom sjuksköterskans många olika verksamhetsområden. Boken är en kunskapsöversikt både över forskning och samtalsmodeller i dessa sammanhang. Samtidigt ger den nya grundläggande perspektiv på hur samtal kan beskrivas, analyseras och utvecklas. Boken lämpar sig väl som lärobok genom hela sjuksköterskeutbildningen samt för vidareutbildning av yrkesverksamma. Varje kapitel avslutas med en seminariedel, som ytterligare kan utveckla kunskap och kompetens kring samtal.

ISBN 9789144088877 | www.studentlitteratur.se/37287

Omvårdnadens grunder

Omvårdnadens grunder är uppdaterad med nya kapitel i samtliga delar för att ännu bättre kunna möta kraven
i framtidens vård. Aktuell lagstiftning, ny forskning och andra förändringar inom hälso- och sjukvården är också inarbetade i denna nyutgåva. De digitala verktyg som tillhör verket är helt omarbetade med nya övningsmaterial och andra praktiska verktyg som stöd för såväl lärare
som studenter.

Edberg, A-K – Wijk, H (red.)

Hälsa och ohälsa

Andra upplagan
812 s | 2014 | Art.nr 33007 | ISBN 9789144083551

Ehrenberg, A – Wallin, L (red.)

Ansvar och utveckling

Andra upplagan
512 s | 2014 | Art.nr 33008 | ISBN 9789144083544

Friberg, F – Öhlén, J (red.)

Perspektiv och förhållningssätt

Andra upplagan
511 s | 2014 | Art.nr 33009 | ISBN 9789144083537

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.