Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63.
Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN

Bauer, M – Kristiansson, M
Hot och våld på jobbet
Risk för våld inom arbetslivet har i olika sammanhang lyfts fram under senare år. Att arbeta i en miljö med hög våldsrisk kan leda till långvarig stress, ökad sjukfrånvaro och en dålig arbetsmiljö. Hot och våld på jobbet bistår medarbetare i vardagsarbetet med svåra klienter och pekar på områden som är av avgörande betydelse i mötet. Den beskriver också riskgrupper och risksituationer och ger konkreta råd och verktyg i bemötande.
ISBN 9789144075402 | www.studentlitteratur.se/35773

Sonnby-Borgström, Marianne
Affekter, affektiv kommunikation och
anknytningsmönster
Denna reviderade upplaga av boken innehåller ett helt nytt sjunde kapitel om psykoterapi, som utgår från bokens teoretiska tankegångar, nämligen affekter, affektiv kommunikation, affektreglering samt anknytningsteori. Liksom i de övriga kapitlen knyts neurovetenskaplig forskning till beskrivningen av den psyko­terapeutiska processen. Genomgående har boken uppdaterats med nyare forskning, vissa avsnitt har också genomgått mer genomgripande förändringar.
Andra upplagan
ISBN 9789144074429 | www.studentlitteratur.se/31434

von Knorring, Anne-Liis
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
I Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ges en introduktion till de vanligaste psykiska hälsoproblemen som kan ses hos barn från spädbarnsålder till sena tonår. Boken inleds med en genomgång av barnets utveckling från foster till vuxen, varpå författaren beskriver de psykiska problem som kan uppstå under utvecklingen. Språk- och kommunikationsstörningar, sociala beteendestörningar, psykosomatiska störningar och problem i samband med missbruk av alkohol och droger är några av de områden som behandlas. Förebyggande insatser för att förhindra psykisk ohälsa finns också beskrivna. För att illust-rera de olika psykiska hälsoproblemen innehåller boken ett stort antal fallbeskrivningar.
ISBN 9789144056692 | www.studentlitteratur.se/33534

White, Michael
Kartor över narrativ praktik
I Kartor över narrativ praktik sammanfattar och förklarar Michael White de viktigaste terapeutiska idéer och metoder som innefattas i den narrativa terapin: externaliserande samtal, om författande samtal, återknytande samtal, definitionsceremonier, samtal som framhäver unika tillfällen samt ställningsbyggande samtal. Boken innehåller gripande fallexempel med detaljerade förklaringar och kommentarer.  
Andra upplagan
ISBN 9789144085333 | www.studentlitteratur.se/34218

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Dokument & länkar