Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Bergman, S – Blomqvist, C   
Uppskattande samtalskonst 
Den här boken inbjuder läsaren att reflektera över samtalets möjligheter och att pröva nya idéer. Teorier om samtal och målande exempel blandas med lätt hand till en inspirerande utmaning till alla som i sina professionella roller använder samtalet för att handleda andra.
Tredje upplagan
ISBN 9789144083490         www.studentlitteratur.se/34003

Guvå, G – Hylander, I           
Psykologisk fallkonsultation 
Psykologisk fallkonsultation utgår från ett perspektiv som betonar sambandet mellan individ, grupp och organisationsnivå. Boken ger konkreta beskrivningar av metodens innehåll och process samt tillämpning inom många olika verksamhetsområden. Även likheter och skillnader med andra interprofessionella hjälpprocesser beskrivs.
ISBN 9789144077055         www.studentlitteratur.se/35864

Martell, Christopher R. m.fl.              
Beteendeaktivering vid depression
”Man kan ändra hur man mår genom att ändra hur man gör!” Detta är en av grundprinciperna i Beteendeaktivering vid ­depression. Boken ger en översikt över teori, praktik och vetenskaplig forskning om beteendeaktivering vid depression, och innehåller även fall­exempel och behandlingsuppläggning.
Översättare: Carin Dedijer
ISBN 9789144071022         www.studentlitteratur.se/34242

Tyrer, Peter           
Nidoterapi
Nidoterapi är ett nytt begrepp inom psykiatrin. I åratal har vi antagit att om vi bara är tillräckligt mänskliga, beslutsamma och vetenskapliga så kan vi bota eller avhjälpa alla funktionsnedsättningar som kan följa en psykisk sjukdom. Nidoterapi vänder sig till alla yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer med långvariga psykiska problem, alltifrån studenter inom vård- och omsorgsyrken till personal inom socialtjänst och arbetsförmedling.
Översättare: Thomas Andersson
ISBN 9789144075877         www.studentlitteratur.se/35784

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Dokument & länkar