Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Rozenberg, E – Mårtensson, A
Livsförändringsterapi – LiFT
En väg till större personlig mognad

Livsförändringsterapi, LiFT, är en gruppterapeutisk metod som i stället ser människan som subjekt. LiFT utgår från en förklaringspluralism, där olika psykologiska teorifält utgör en bred grund för en strukturerad gruppterapi. Boken innehåller ett färdigt, vetenskapligt förankrat behandlingsmaterial, som utarbetats i den kliniska verkligheten.

ISBN 9789144074368 | www.studentlitteratur.se/35729

Ramnerö, J – Törneke, N
Beteendets ABC
En introduktion till behavioristisk psykoterapi

Beteendets ABC är en grund­bok i klinisk inlärningspsykologi och fungerar som en introduktionstext till modern beteendeterapi. Den presenterar både klassiska principer för inlärning och nyare tankegångar, särskilt vad gäller mänskligt språk och kognition. Allt sätts in i ett kliniskt perspektiv med särskilt fokus på inledandebedömning. Genom att väva in kliniska fall ger boken en konkret framställning av en inlärningspsykologiskt
förankrad psykoterapi.

Andra upplagan
ISBN 9789144079592 | www.studentlitteratur.se/32153

Weman-Josefsson, K – Berggren, T
Psykosocial arbetsmiljö och hälsa

Psykosociala aspekter av arbetet påverkar vår upplevelse av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetslivet. Eftersom vi tillbringar en stor del av vårt vuxna liv på arbetet har dessa förhållanden följaktligen en betydande inverkan på vår hälsa. Syftet med den här boken är att samla, systematisera och integrera den kunskap som finns om psykosocial arbetsmiljö och hälsa och ge en överblick över hur arbetsmiljöarbete har utvecklats historiskt och hur det ser ut idag. Likaså behandlas konkreta strategier för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på olika sätt, samt vilka utmaningar som det moderna arbets-livet kan ge upphov till i framtiden.

ISBN 9789144070773 | www.studentlitteratur.se/34229

Ahrnell, Britt-Marie
Sagolik frågeteknik
Om magiska frågor och motiverande språkmönster

När du läst denna bok får du en enkel och magisk struktur och exempel på bra grundfrågor. Liksom i sagan stärker och driver de utvecklingen framåt av egen kraft. Som guldkant får du träna gehör för några viktiga språkmönster. Med dem hör du bättre vad andra vill höra och vad som motiverar dem. Boken lämpar sig för alla som har samtalet som verktyg inom arbetsliv, affärsliv, skola och omsorg.

ISBN 9789144090665 | www.studentlitteratur.se/37700

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar: