Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63, ann.meurling@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Viberg, L – Viberg, M
Dynamisk psykoterapi 

Dynamisk psykoterapi är en grundläggande lärobok som beskriver terapeutiskt arbete med barn och vuxna. Bokens teoridelar riktar sig mot den kliniska tillämpningen och låter olika fenomen visas upp i det praktiska hantverket. Den innehåller både beskrivningar av den
psykoterapeutiska processen och parallellprocesser i familj och professionellt nätverk.

ISBN 9789144079707 | www.studentlitteratur.se/36056

Bohlin, H – Eklund Håkansson, J (red.)              
Empati      

Empati behövs för god vård, bra undervisning och ett gott bemötande i yrken där möten med andra människor står i centrum. Boken ger en överblick över den snabbt växande forskningen inom området, och samtidigt praktisk vägledning för yrkeslivet. Boken ger också möjlighet till fördjupning i den psykologiska, neurovetenskapliga och filosofiska forskningen, empatitankens historia och forskningen om empati i yrkeslivet.

ISBN 9789144085852 | www.studentlitteratur.se/37171

Henriksen, J-O – Vetlesen, A J               
Etik i arbete med människor

Etik i arbete med människor introducerar etik och etiskt tänkande för personal inom socialtjänst, vård och skola. Boken behandlar etik och moral som ett grundvillkor för mänsklig existens: sårbarhet, beroende och dödlighet i relation till önskemål om självbestämmande över sitt eget liv.

Översättare: Sven-Erik Torhell

Tredje upplagan | ISBN 9789144090207 | www.studentlitteratur.se/6647

Hafstad, R – Øvreeide, H      
Utvecklingsstöd 

Utvecklingsstöd handlar om barns fantastiska utvecklingskompetens, men också om de sårbara relationer som de är beroende av. I samspelet gör barnen sina erfarenheter om världen och om sig själva. Vuxnas ansvar och etiska medvetenhet är avgörande i mötet med barnen. Författarna utvecklar teorier och begrepp för omsorg, handledning, pedagogik och behandling exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, polis och rättsväsende, barnsjukvård och skola.

Översättare: Per Larson

ISBN 9789144086002 | www.studentlitteratur.se/37178

Busch, Tor             
Värdebaserad ledning i offentliga professioner        

Boken ger en grundlig introduktion till det som kännetecknar professioner och professionella värderingar, samt speglar detta mot ett offentligt värdeuniversum. Samtidigt utgör detta grunden för diskussion av professionella problemställningar. Mot den bakgrunden utvecklas sedan en modell för värdebaserad ledning med betoning på både värdeförankring och värdeutveckling. Avslutningsvis presenteras tre former av värdebaserad ledning: självledarskap, teamledning och transformationsledning.

Översättare: Per Larson

ISBN 9789144091853 | www.studentlitteratur.se/37707

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar: