Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63, ann.meurling@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Stahre, Lisbeth
Kognitiv behandling vid övervikt och fetma

Övervikt och fetma handlar inte i första hand om kost, utan om självbild, stress, negativa tankar och känslor. Att komma tillrätta med ett överätande innebär att både bli medveten om orsakerna till det och få verktyg till förändring. Boken beskriver ett kognitivt program (Cognitive Treatment Restraint Therapy) för behandling av övervikt/fetma och hetsätningsproblem. Huvudbok för handledaren, vårdpersonal.

Tredje upplagan
ISBN 9789144083971 |
www.studentlitteratur.se/7749

Stahre, Lisbeth
Övervikt handlar om känslor

Handbok för dig som eftersträvar bestående viktnedgång

Boken vänder sig till dig som är trött på att gå upp och ner i vikt. Trött på att känna tillfredsställelsen av att ha gått ner några kilo och på besvikelsen vid ny viktuppgång. Äter du lite extra när du känner dig stressad, ledsen, besviken eller när vardagen inte blev som du ville? Boken ger dig kunskap om hur du stärker din självkänsla, kommer tillrätta med tankefällor och löser vardagsproblem.

Tredje upplagan
ISBN 9789144083988 |
www.studentlitteratur.se/31082

Törneke, Niklas
Relationsinramningsteori – RFT

Teori och klinisk tillämpning

Vad gör vi egentligen när vi tänker? Hur påverkar detta agerande annat mänskligt beteende? På vilket sätt spelar tänkande in i de problem som gör att människor söker psykoterapi? På senare år har grundforskning inom inlärningspsykologin gett en del nya svar på dessa gamla frågor. Teorin som grundar sig på denna forskning kallas relationsinramningsteori (RFT) och den har bl.a. lett till utveckling av en modern form av beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Boken ger en grundläggande och bred introduktion till RFT.

Andra upplagan
ISBN 9789144092355 |
www.studentlitteratur.se/33349

Selander, Ulla-Britt m.fl.

Arbetspsykologisk utredning
– inför yrkesval

Många böcker har skrivits om rekrytering och urval till olika befattningar i arbetslivet. Dessa fokuserar i huvudsak på hur man hittar ”rätt person” till en specifik tjänst. Den här boken tar ett annat perspektiv, att hitta ”rätt jobb” till en specifik person.

ISBN 9789144081335 | www.studentlitteratur.se/36146

Lindén, Jitka
Praktikhandledning och professionell utveckling

Verksamhetsförlagda praktikperioder används som ett verktyg för att väva samman teoretisk och praktisk kunskap i utbildning. Denna bok utforskar förutsättningar för en sådan kunskapsintegration i tre professionsutbildningar: psykolog, socionom och lärare.

ISBN 9789144094595 | www.studentlitteratur.se/38209

Al-Baldawi, Riyadh

Migration och anpassning

Den okända resan

Migration och anpassning utgår från människans upplevelser av de psykosociala förändringar som sker under och efter migrationen. Därför är boken främst ett försök att berätta vad som händer med människor som tvingas migrera. I grunden ligger ett antal modeller som förklarar hur människor påverkas av att fly och migrera. Dessa är kompletterade med kliniska fallbeskrivningar.

Andra upplagan
ISBN 9789144096445 |
www.studentlitteratur.se/38300

Gärde, Johan

Religion och socialt arbete

Religion berör och spelar en central roll i många människors liv i Sverige och världen. Detta får också konsekvenser för synen på välfärd, omsorg, vård och socialt arbete, när religionen i allt högre grad åter tar plats i det offentliga rummet och inte bara begränsas till privatlivet. Boken består av fyra delar. Den första delen utgår från ett teoretiskt och empiriskt sätt att förstå religion. I den andra delen analyseras religion, värderingar och social förändring i Sverige och världen. I del tre redovisas exempel från civilsamhället och hur det sociala arbetet fungerar inom olika typer av trosbaserade organisationer. I sista delen ges exempel i form av fallbeskrivningar från socialtjänsten, vård och omsorg som relaterar till religion och socialt arbete. Ett antal reflektionsfrågor kring religion och socialt förändringsarbete finns fortlöpande i texten.

ISBN 9789144081595 | www.studentlitteratur.se/36165

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.