Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbe­te. Har du frågor, kontakta förläggare i psykologi Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63, ann. meurling@studentlitteratur.se eller förläggare i socialt arbete Johan Lindgren, 046-31 20 30, johan.lindgren@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borg­torn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslags­bilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

SCHAD, ELINOR (RED.)
Psykolog i skolan

Detta är den andra utgåvan av Psykolog i skolan. Boken är reviderad för att spegla kraven i den nya skollagen samt även uppdaterad med flera nya kapitel skrivna av verksamma skolpsykolo­ger. Boken tar vi upp de organisatoriska och juridiska/etiska ramarna kring psykologens arbete i skolan, psykologens del av skolans samhällsuppdrag, relationer med elever och familjer, med skolan som organisation såväl som med det omgivande samhället.
Andra upplagan ISBN 9789144086736 | www.studentlitteratur.se/33330

LARSSON, S – SOHLBERG, P
Socialpsykologi för socialt arbete

I den här boken diskuteras hur ”socialpsykologi för socialt arbete” kan förstås med grund i sociologiska och psykologiska teoribildningar. Den tar också upp hur socialpsykologin kan utgöra en integrativ mötesplats för psykologiska och sociologiska perspektiv som leder till en komplex socialpsykologisk förståelse av mänskligt beteende.
ISBN 9789144058771 www.studentlitteratur.se/33650

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar: