Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare i psykologi Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63, ann.meurling@studentlitteratur.se eller förläggare i socialt arbete Johan Lindgren, 046-31 20 30, johan.lindgren@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se, förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Naar-King, S – Suarez, M

Motiverande samtal – MI med tonåringar och unga vuxna

Boken beskriver hur man har framgångsrika samtal med ungdomar när man vill påverka deras beteende, t.ex. att undvika droger och alkohol, sluta röka eller att klara sitt skolarbete. Första delen beskriver momenten och begreppen inom MI. Den andra delen ger konkreta exempel på hur metoden används, t.ex. vid missbruk, ätstörningar och skolproblem. I tredje delen tas etiska frågeställningar upp, liksom förslag till fortsatt träning.

Översättare: Gun Zetterström-Larkander

ISBN 9789144077000 | www.studentlitteratur.se/35867

Eriksson, Bengt

Konceptualisering i psykodynamisk terapi

I denna bok ges en orientering i olika modeller för konceptualisering inom psykodynamisk tradition, liksom i ett integrerande synsätt på konceptualisering, och hur konceptualisering sedan kan tillämpas. Den ger en grundkarta med hjälp av vilken man begripliggör händelser och mänskliga reaktioner, predicerar skeenden, planerar behandlingsvägar framåt, hanterar behandlingshinder etc. Den gör det möjligt att förstå det som fungerar, liksom att förstå även det som inte fungerar.

ISBN 9789144079578 | www.studentlitteratur.se/36042

Ljunggren, Ingrid

Samtalet som psykologisk metod

Samtalet som psykologisk metod presenterar konkreta beskrivningar och en systematisering av generiska professionella samtalsfärdigheter. De har ofta betecknats som s.k. tyst kunskap och som därför inte tidigare i nämnvärd utsträckning har systematiserats så att man kan beskriva vad och hur man gör när man leder ett professionellt samtal. Dessa generiska färdigheter är av sådan karaktär att de ligger till grund för alla professionella psykologuppdrag.

ISBN 9789144096179 | www.studentlitteratur.se/38260

Miller, S – Bertolino, B (red.)

Feedback-informerad terapi – FIT

I boken beskrivs samtliga aspekter av FIT; empiriska utgångspunkter, grundläggande och avancerade tillämpningar (inklusive arbete med grupper, par, handledning och implementering). Feedback-informerad terapi – FIT är tänkt för alla som arbetar med samtal som förändringsverktyg, såsom psykoterapeuter, socionomer, kuratorer, specialpedagoger samt studerande inom dessa yrkes­områden.

Översättare: Bengt Weine

ISBN 9789144085906 | www.studentlitteratur.se/37226

Karterud, Sigmund m.fl.

Personlighetspsykiatri

Personlighetspsykiatri är ett helt nytt fält, och detta är den första läroboken i sitt slag. Boken sammanfattar aktuell kunskap och teorier om personlighetsutveckling och personlighetsproblem, utifrån evolutionära modeller, temperamentsforskning, anknytningsteori, och forskning om självutveckling, mentalisering, socialisation och neurobiologi.

Översättare: Lena Winberg

ISBN 9789144077024 | www.studentlitteratur.se/ 35872

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar: