Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare i psykologi Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63, ann.meurling@studentlitteratur.se eller förläggare i socialt arbete Johan Lindgren, 046-31 20 30, johan.lindgren@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se, förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Nyman, H – Bartfai, A (red.)

Klinisk neuropsykologi

Klinisk neuropsykologi är en grundbok om sambandet mellan beteendet och hjärnans funktioner. Denna andra, reviderade och utökade upplaga har en ny struktur och innehåller flera nya kapitel.

Del I inleds med en teoretisk beskrivning av Hjärnans funktionella organisation och modeller för de viktigaste funktionsområdena, som uppmärksamhet, emotioner, språk, minne, spatial förmåga och exekutiva funktioner.
I del II beskrivs Neuropsykologisk utredning och diagnostik. Här finns anvisningar för undersökning och bedömning med psykologiska test samt beskrivning av olika metoder för att avbilda hjärnans struktur och funktion.
Del III, Skador och störningar, innehåller två avdelningar, den första beskriver de vanligaste somatiska tillstånden, som traumatiska hjärnskador, stroke, tumörer, epilepsi och degenerativa hjärnsjukdomar. I den andra avdelningen beskrivs neuropsykiatriska tillstånd som adhd och autismspektrum, samt psykos, demens, substansmissbruk och toxiska effekter av olika ämnen.
Del IV, Behandling och åtgärder, är betydligt utökad, och tar upp utvecklingen inom neuropsykologisk rehabilitering, som resulterat i att vi nu kan erbjuda evidensbaserade åtgärder för många av de problem som skador och störningar i hjärnans funktioner kan medföra.

Andra upplagan
ISBN 9789144040479 | www.studentlitteratur.se/6358

Hallberg, U – Hallberg, L

Barn med särskilda behov

Att som barn födas med, eller tidigt i livet drabbas av, en funktionsnedsättning (fysisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv) innebär ett hårt slag, inte bara för barnet som drabbats, utan även för föräldrarna, syskonen och andra närstående. Barn med funktionsnedsättningar är en heterogen grupp. De ska som alla andra barn ha lika möjlig­heter att vara delaktiga i samhället. Ytterst är detta en viktig demokratifråga.

En och samma funktionsnedsättning kan dock ha olika konsekvenser för de barn som drabbats, beroende på hur omgivningen är utformad när det gäller till exempel hindrande faktorer, tillgänglighet, hjälpmedel och attityder från andra människor. Ofta finns en brist på förståelse för barnets och familjens utsatta situation, vilket även kan förekomma i möten med samhällets professionella vårdgivare. Ett respektfullt bemötande av barn med funktionsnedsättningar och deras familjer bör inkludera kunskap, empati, medmänsklighet och en öppen och inkännande dialog.

ISBN 9789144102832 | www.studentlitteratur.se/38688

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar: