Nyheter inom Vård

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Vård. Har du frågor, kontakta förläggare Alexandra Ellervik 046-31 22 03.

Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Iwama, Michael
Kawamodellen
Kulturrelevant arbetsterapi

Kawamodellen – kulturrelevant arbetsterapi presenterar en nytänkande begreppsmodell för arbetsterapi.
Med hjälp av Kawamodellen får studenter, praktiskt verksamma, utbildare och forskare se arbetsterapi i ett nytt uppfriskande och kritiskt ljus. Modellen lockar till att utvärdera den egna praktiska verksamheten och professionen, och hur den ska föras vidare i en mer inkluderande och meningsfull riktning.
Kawamodellen ses som en milstolpe inom arbetsterapi. Kawa (som är det japanska ordet för flod) använder naturmetaforer för att översätta subjektiva begrepp som självet, livet, meningen och välbefinnandet till aktiviteter.
Boken är skriven av praktiker för praktiker och innehåller illustrativa fallstudier från när modellen tillämpats internationellt.
Översättare: Anders Schaerström

ISBN 9789144072173 | www.studentlitteratur.se/35601

Eriksson, H – Majanen, P

Patient.nu
Med världen som hälsoleverantör och internet som vård­coach

Patient.nu – med världen som hälsoleverantör och internet som vård­coach är ett begrepp för att beskriva medborgare som tar en mer aktiv del i sin egen vård. Frågan är vilka
konsekvenser denna ökade medvetenhet och aktivitet får för samhället och för den enskilda individen. Vad händer när den paras med framtidens informations­teknologier och medicin? Föreliggande bok utgör ett försök till att analysera och problematisera denna fråga ur olika perspektiv.
Vi ger en bred bakgrund till den utveckling som har skett och pågår och som starkt påverkar den enskilda individen, hälso- och sjukvården och omsorgen och de som är verksamma inom den. Boken diskuterar hur globalisering, urbanisering, värderingar och livsstilsförändringar samverkar med nya kommunikationsteknologier till att forma nya arketyper av patienter med annorlunda behov, beteenden och krav, vilka hälso- och sjukvården måste förhålla sig till.

ISBN 9789144071282 | www.studentlitteratur.se/34260

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Dokument & länkar