Nyheter inom Vård och Biomedicin

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Vård och Biomedicin. Har du frågor, kontakta förläggare Alexandra Ellervik 046-31 22 03,
alexandra.ellervik@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn,
susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press,
ange bokens ISBN.

Jorfeldt, L – Pahlm, O (red.)
Kliniska arbetsprov
-metoder för diagnos och prognos
Kliniska arbetsprov är en vidareutveckling av en serie kompendier och böcker om arbetsprov med första utgåvan 1987. Titeländringen från Det kliniska arbetsprovet till den nya markerar att fältet breddats.
9789144083834 | www.studentlitteratur.se/36410

Björkman, E – Hagberg, M
Läkemedelsräkning för sjuksköterskor
Läkemedelsräkning för sjuksköterskor innehåller både en bok och en väl genomarbetad webbplats. Den lämpar sig i hög grad för undervisning och kan anpassas till individuella förkunskaper och utbildningsnivå. I såväl bok som på webbplats ges studenten möjlighet att arbeta med mer än 600 övningsuppgifter i läkemedelsräkning i sin egen takt.
Femte upplagan
9789144090238 | www.studentlitteratur.se/2738

Rasmussen Barr, E – Eriksson Crommert, M
Ländryggssmärta och bålkontroll
Från teori och praktik
Ländryggsmärta och bålkontroll – från teori till praktik ger en gedigen grund för sjukgymnastens möten med patienter med ländryggssmärta. Skriven av sjukgymnaster med mångårig erfarenhet av både arbete med ländryggspatienter och med forskning, bidrar boken med en välbehövlig sammanfattning av den kunskap som finns på området. Flera aspekter som har betydelse i bemötandet och i behandlingen av patienter med ländryggssmärta presenteras.
9789144083827 | www.studentlitteratur.se/36409

Björkman, E – Karlsson, K
Medicinsk teknik för sjuksköterskor
Denna bok tydliggör och lyfter fram, både teoretiskt och praktiskt, sjuksköterskans tekniska kunskaper och färdigheter i yrkesutövningen. Ansvar, teknik och utrustning kring vanligt förekommande arbetsuppgifter belyses. I denna upplaga har en heltäckande genomgång gjorts av hela innehållet.
Fjärde upplagan
9789144086255 | www.studentlitteratur.se/4885

Axelsson, R – Bihari Axelsson, S (red.)
Om samverkan
-för utveckling av hälsa och välfärd
Boken behandlar samverkan mellan olika professioner och organisationer inom hälso- och sjukvård, folkhälsoarbete, vård och omsorg för äldre, psykiatri och miss­bruksvård, arbetslivsinriktad rehabilitering, stöd till utsatta barn och ung-domar samt samverkan på olycksplatser.
9789144085227 | www.studentlitteratur.se/37159

Holm, Fredrik
Vad är ett miljöproblem?
En introduktion med flera perspektiv
Vad är ett miljöproblem? är en översikt och en introduktion till det brokiga om-rådet miljövetenskap. Inom ramen för fyra teman behandlar boken en lång rad infallsvinklar på våra dominerande miljöproblem, men också på det arbete som görs – eller inte görs, eller borde göras – för att minska problemen.
Andra upplagan
9789144093680 | www.studentlitteratur.se/32759

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.