Studentlitteratur först i Sverige med royalty på webben

Som första förlag i Sverige lanserar nu Studentlitteratur ett antal unika författartjänster på sin webbplats. Dessa, som går under namnet Mina sidor, erbjuder bland annat dagligen uppdaterad försäljnings- och royaltystatistik och är utvecklade utifrån de önskemål som förlagets författare har haft.

Produktnyheter, kalendarium och en demobokhylla där ett urval av titlar med webbmaterial presenteras, är några av de funktioner Studentlitteratur erbjuder via Mina sidor. Författare har även tillgång till försäljnings- och royaltyuppgifter, information om hur varje enskild bok marknadsförs samt stöd för skrivprocessen.

– Med hjälp av enkäter och undersökningar har vi tagit reda på vilka behov våra författare har och det har tydligt framkommit att man vill kunna följa sin titel närmare och få mer information kring den, säger Karin Thelander, som har varit projektledare för den omfattande webbsatsningen.

Studentlitteratur har tidigare redovisat försäljnings- och royaltyuppgifter en gång om året, nu har förlagets författare istället tillgång till dagligen uppdaterad information.

Som författare är man nyfiken på hur försäljningen av sin titel går, men steget till att kontinuerligt kontakta förlaget för detaljerad uppföljning kan kanske kännas mödosamt. Att författaren då dagligen kan följa försäljningsstatistiken är mycket värdefullt, säger Anna Ängvall, royaltyekonom på Studentlitteratur. Den här servicen ger en mycket större transparens gentemot författarna och den ger oss på Studentlitteratur enklare vägar att föra en god dialog med författare och kunder.  

För ytterligare kommentarer kontakta:

Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter 270 miljoner kronor och har 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar

Citat

– Med hjälp av enkäter och undersökningar har vi tagit reda på vilka behov våra författare har och det har tydligt framkommit att man vill kunna följa sin titel närmare och få mer information kring den.
Karin Thelander, projektledare för den omfattande webbsatsningen.