Studentlitteratur förvärvar SNS kursboksutgivning

Studentlitteratur och SNS meddelar att Studentlitteratur förvärvar SNS kursboksutgivning. Genom affären flyttar Studentlitteratur fram positionerna ytterligare inom den samhällsvetenskapliga kurslitteraturen.

SNS Förlag har länge verkat som ett av Sveriges främsta universitetsförlag med grundläggande kursböcker i nationalekonomi, statsvetenskap, företagsekonomi och ekonomisk historia. SNS utgivning av kurslitteratur utvecklas nu vidare som en del av Studentlitteraturs erbjudande till svenska universitet och högskolor. Varumärket SNS Förlag omfattas inte av transaktionen och SNS kommer även fortsättningsvis att ge ut forskningsrapporter och böcker med inriktning på vetenskaplig policydebatt.

– Kursboksutgivningen från SNS är mycket välskött och omfattar titlar författade av ledande samhällsvetenskapliga forskare och experter som väl kompletterar vår befintliga utgivning och bidrar till att befästa vår position som det ledande förlaget för samhällsvetenskaplig kurslitteratur, säger Studentlitteraturs VD Stefan Persson.

– Genom ägarskiftet skapas möjligheter för SNS kursboksutgivning att få en bredare spridning i högskolevärlden och SNS kan fokusera på sin kärnuppgift, att ta fram beslutsunderlag för politik, näringsliv och förvaltning, säger SNS VD Mia Horn af Rantzien.

Överlåtelsen sker den 2 januari 2013.

Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Mia Horn af Rantzien, VD SNS
Tel: 08-507 025 48, e-post: miah@sns.se

Fakta om SNS
SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.

Fakta om Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda.

Citat

Kursboksutgivningen från SNS är mycket välskött och omfattar titlar författade av ledande samhällsvetenskapliga forskare och experter som väl kompletterar vår befintliga utgivning och bidrar till att befästa vår position som det ledande förlaget för samhällsvetenskaplig kurslitteratur.
Stefan Persson, VD Studentlitteratur
Genom ägarskiftet skapas möjligheter för SNS kursboksutgivning att få en bredare spridning i högskolevärlden och SNS kan fokusera på sin kärnuppgift, att ta fram beslutsunderlag för politik, näringsliv och förvaltning.
Mia Horn af Rantzien, VD SNS