Studentlitteratur tar sig an de stora frågorna om skolan

Vilken är poängen med skolan? Vad ska vi ha den till och vem är den till för? Vad ska lärare och rektorer göra när de kommer till jobbet på morgonen – vilket är deras uppdrag? Det här är några av de stora, svåra och viktiga frågorna som Tomas Kroksmark söker svar på i sin prisbelönta bok De stora frågorna om skolan som Studentlitteratur nu ger ut.

Det genomgående temat i De stora frågorna om skolan är en skola på vetenskaplig grund. Med utgångspunkt i den nya skollagen och de senaste läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan, tar författaren upp aspekter som vad skolans och lärarnas uppdrag är, vad som bör avses med att vara kompetent som lärare, vad lärare måste kunna som ingen annan yrkesgrupp behärskar och vad som är specifikt och unikt med yrket.

– De stora frågorna är inte de enklaste att svara på eller lösa – men det är viktigt att man som lärarstudent, lärarutbildare, fritidspedagog, lärare, rektor eller skolforskare har sett dem och sökt svaren på dem, säger författaren Tomas Kroksmark.

Varje kapitel i boken innehåller fakta men också en diskussion som av och till är personligt hållen, något som driver läsaren till att ta ställning i vissa viktiga frågor. Varje begrepp beskrivs och hanteras som ett tema inom ramen för ett kapitel. Samtliga kapitel kan i sin tur läsas fristående, men ofta görs referenser till de andra kapitlen i boken där en annan eller fördjupad dimension av temat tas upp. Det är också möjligt att följa upp de olika kapitlen via bokens webbplats: www.destorafragornaomskolan.se.

På bokens webbplats hittar du uppdaterat extramaterial som texter, filmer, bilder, intervjuer och annat som rör innehållet i bokens skilda kapitel, säger Tomas Kroksmark. Till webbplatsen hör också en blogg där man kan diskutera olika frågor med mig.

De stora frågorna om skolan vänder sig till studerande vid lärarutbildningar samt till rektorer, verksamma lärare och fritidspedagoger. Den riktar sig också till andra som har ett intresse för skolfrågor.

Manus och idé till boken belönades år 2010 med Kurslitteraturprisets hederspris. Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till etablerade och blivande författare av ny kurslitteratur för universitet och högskola.


Om författaren:
Tomas Kroksmark är legitimerad lärare och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hans forskning ligger huvudsakligen inom områdena lärandets mysterium samt det digitaliserande lärandet, dvs. de strategier och modeller för lärande som utvecklats i ett postmodernt, googliserat och globalt kunskapssamhälle.

För ytterligare information kontakta
Louise Bjar, förläggare lärarutbildning
Tel. 046-31 22 24, e-post: louise.bjar@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta
Lisbeth Linder, förlagsassistent
Tel. 046-31 22 57, e-post lisbeth.linder@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Citat

– De stora frågorna är inte de enklaste att svara på eller lösa – men det är viktigt att man som lärarstudent, lärarutbildare, fritidspedagog, lärare, rektor eller skolforskare har sett dem och sökt svaren på dem.
Tomas Kroksmark