Studentlitteraturs Barnmedicin i ny och fräsch tappning

Den snabba utvecklingen inom pediatriken har föranlett en fjärde upplaga av Studentlitteraturs Barnmedicin, den mest etablerade svenska läroboken inom ämnet. Med en tydlig struktur och tilltalande layout täcker den nya utgåvan hela pediatriken och tar dessutom upp aspekter på barns sociala situation, livsstil och rättigheter.

”Sverige har fått en ny lärobok i barnmedicin. Den föregående rent svenska läroboken, som var författad av Nils Rosén von Rosenstein kom ut för snart 250 år sedan.”

Så skrev den nyligen framlidne nestorn i svensk pediatrik, Rolf Zetterström, i förordet till den första upplagan av Barnmedicin, som utkom 1999. Sedan dess har Barnmedicin blivit den etablerade svenska läroboken i pediatrik. Boken har författats av landets främsta akademiska företrädare inom pediatrikens olika subdiscipliner och andra specialiteter. Men eftersom dessa, på grund av pensionsavgångar och annat, bytts ut genom åren har flera nya författare tillkommit.

– Boken är nu indelad i olika sektioner och layouten har fräschats upp. Ambitionen är att täcka hela pediatriken inklusive aspekter på barns sociala situation, livsstil och rättigheter, säger redaktörerna till den fjärde upplagan av Barnmedicin, Tor Lindberg, Hugo Lagercrantz och Katarina Hanséus.

Att belysa barns sociala och ekonomiska förhållanden har varit särskilt viktigt eftersom det inom barnsjukvården finns en ambition att yrkesverksamma ska verka för att barnhälsovården förbättras i enlighet med samhällsutvecklingen.

Barnmedicin riktar sig till läkarkandidater, sjuksköterskor som vidareutbildar sig i barnsjukvård, familje- och allmänläkare samt andra specialister som har barn som patienter.

Om redaktörerna:
Katarina Hanséus (red.) är docent i barnkardiologi och klinikchef vid Barnhjärtcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund.
Hugo Lagercrantz (red.) är senior professor i pediatrik vid Karolinska Institutet. Han har tidigare varit verksamhets chef vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Han är för närvarande också chefredaktör för Acta Paediatrica.
Tor Lindberg (red.) är professor emeritus vid pediatriska enheten, Umeå Universitet. Han har tidigare arbetat bland annat som verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken i Helsingborg samt på Barn- och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

För ytterligare information kontakta:
Vår förläggare Annette Säfholm, tel. 046-31 21 53, e-post: annette.safholm@studentlitteratur.se
För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta:
Förlagsassistent Susanne Borg-Törn, tel. 046-31 21 61, e-post: susanne.borgtorn@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar