Studentlitteraturs framgång fortsätter – volymen ökar och resultatet förbättras för fjärde året i rad

Studentlitteraturkoncernen växer och förbättrar lönsamheten. 2011 presterade koncernen sitt bästa resultat någonsin och visade för fjärde året i rad ett bättre resultat än året innan. Nettoomsättningen ökade till 264 miljoner kronor (227 mkr) och resultatet före skatt ökade till 24 miljoner kronor (21 mkr) efter finansiella poster.

Studentlitteratur fortsätter att stärka sin position på den svenska marknaden för kurs- och facklitteratur och växer inom läromedel för grund- och gymnasieskola.

Närvarande längs hela kunskapsresan
- Att hela tiden vilja bli bättre är ett naturligt förhållningssätt i alla delar av vår verksamhet. Våra arbetssätt och vår utgivning utvecklas kontinuerligt, säger Studentlitteraturs VD Stefan Persson. Vi ger för närvarande ut en ny titel per dag och möter behoven längs hela kunskapsresan, från förskola, grundskola, gymnasium och universitet och högskola till kvalificerad facklitteratur och informationstjänster för yrkesverksamma.

Studentlitteraturs långsiktiga tillväxt säkerställs genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv av specialiserade förlag. Under 2011 blev Studentlitteratur bland annat majoritetsägare i Iustus Förlag, ett av Sveriges ledande juridikförlag, samt förvärvade Aktiv Förskola med produkter för Sveriges förskolor.

- Vi bedömer att det finns potential för fortsatt tillväxt, eftersom efterfrågan på högre utbildning och kompetensutveckling i yrkeslivet förväntas vara god under de närmaste åren, fortsätter Stefan Persson.

Under 2011 mottog Studentlitteraturs titlar flera utmärkelser. Dessutom svarade 92 procent av de tillfrågade författarna i TNS Sifos årliga undersökning att Studentlitteratur är ett bra, mycket bra eller utomordentligt bra förlag.

Målgruppernas behov styr utvecklingen
För Studentlitteratur är den digitala utgivningen sedan länge självklar – antingen integrerad med tryckt bok eller fristående. Utvecklingen styrs av förändringar i lärarnas behov och målsättningen är att skapa nytta i deras vardag. När Studentlitteratur under 2011 arbetade om studentlitteratur.se från grunden var även där målgruppernas behov utgångspunkt. Det resulterade i bland annat Mina sidor där författare hittar verktyg som förenklar skrivprocessen, samt får uppföljning för såväl försäljning som marknadsföring på varje enskild titel.

- Det är viktigt att Studentlitteratur hela tiden förändras och utvecklas, men grunden för vår verksamhet är densamma, säger Stefan Persson. Vi har alltid pedagogiken som utgångspunkt. Det är det personliga mötet, samarbetet mellan oss, lärarna och våra författare som är avgörande för vår positiva utveckling.


Studentlitteratur 2011 i sammandrag

Av Studentlitteraturs årsredovisning för 2011 framgår att koncernens nettoomsättning ökade till 263,6 miljoner kronor (226,9 mkr). Resultatet efter finansiella poster ökade till 23,9 miljoner kronor (20,5 mkr).

Lönsamheten i Studentlitteratur AB låg på en fortsatt hög nivå med en avkastning på totalt kapital på 15 procent (13 procent) och på sysselsatt kapital på 31 procent (26 procent). Soliditeten är fortsatt stark, 49 procent (46 procent).

Nyckeltal avseende moderbolaget Studentlitteratur AB 2011 2010
(MSEK där ej annat anges)
Totalomsättning 260,0 234,7
Resultat efter finansiella poster 25,2 20,8
Balansomslutning vid årets slut 166,4 165,8
Avkastning på totalt kapital, % 15 13
Avkastning på sysselsatt kapital, % 31 26
Soliditet, % 49 46
Finansnetto 1,6 1,0
Materiella investeringar 7,6 17,9
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,5 1,4
Antal anställda 121 108

Årsredovisningen kan laddas ned som pdf eller läsas som interaktiv bok på www.studentlitteratur.se/arsredovisning.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Stefan Persson, VD Tfn 046-31 22 77 (direkt), 046-31 20 00 (vxl) eller mobil 0733-41 22 77. E-post: stefan.persson@studentlitteratur.se Årsredovisningen kan laddas ned som pdf på www.studentlitteratur.se/arsredovisning

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

- Det är viktigt att Studentlitteratur hela tiden förändras och utvecklas, men grunden för vår verksamhet är densamma. Vi har alltid pedagogiken som utgångspunkt. Det är det personliga mötet, samarbetet mellan oss, lärarna och våra författare som är avgörande för vår positiva utveckling.
Stefan Persson, VD Studentlitteratur