Studentlitteraturs framgångar fortsätter

Studentlitteraturkoncernen offentliggör årsredovisning för 2013 och företaget fortsätter att skörda framgångar. Nettoomsättningen ökade till 293 miljoner kronor (276 mkr) och resultatet före skatt uppgick till 25 miljoner kronor (21 mkr).

– Ett gott utfall är viktigt eftersom det ger oss möjlighet att fortsätta investera i ännu bättre läromedel, i nya marknader och i digitala produkter. Omsättnings- och resultatökningen är självklart också ett kvitto på att det vi gör uppskattas, säger Studentlitteraturs VD Stefan Persson.

Studentlitteratur fortsätter att stärka sin position på den svenska marknaden för kurs- och facklitteratur och växer inom läromedel för grund- och gymnasieskola. Utgivningen följer det livslånga lärandets behov, längs med hela kunskapsresan – från förskolenivå till universitet och fortbildning av yrkesverksamma akademiker.

Utbildningar kompletterar sortimentet
Förutom traditionella tryckta böcker och digitala informationstjänster erbjuder Studentlitteratur nu även utbildningar som vänder sig till ledare och lärare i förskola och skola. Under året som gått förvärvade Studentlitteratur JL Utbildning, ett utbildningsföretag med fokus på kompetensutveckling för denna målgrupp.

– Vi har länge sett ett behov av att hjälpa förskolans och skolans personal att möta sina yrkesmässiga utmaningar, nu har vi ett helhetserbjudande till dem som även omfattar kurser och skräddarsydda utbildningar, säger Stefan Persson.

Framtiden är digital
Studentlitteratur har en stark position på marknaden för digitala läromedel och kurslitteratur. Med digitala läromedel för grundskolan kan undervisningen bli mer effektiv och flexibel, vilket underlättar lärarens arbete och skapar nya vägar till kunskap.

– Det är glädjande att allt fler upptäcker fördelarna med det digitala lärandet. Våra produkter stöttar och underlättar för läraren och hjälper elever och studenter att nå resultat. Fler vägar till kunskap vinner alla på, säger Stefan Persson.

Studentlitteratur 2013 i sammandrag
Av Studentlitteraturs årsredovisning 2013 framgår att koncernens nettoomsättning ökade till 293 miljoner kronor (276 mkr). Resultatet efter finansiella poster hamnade på 24,9 miljoner kronor (20,5 mkr). Avkastningen på totalt kapital låg på 13 procent (12) och på sysselsatt kapital på 24 procent (23). Soliditeten är fortsatt stark, 44,0 procent (43,6).

Nyckeltal koncernen

(MSEK där ej annat anges) 2013           2012          
Totalomsättning (Mkr) 292,6 276,5
Resultat efter finansiella poster (Mkr)        24,9 20,5
Vinstmarginal i % 8,5 7,4
Balansomslutning vid årets slut (Mkr) 196,5 181,1
Avkastning på totalt kapital, % 12,9 11,6
Avkastning på sysselsatt kapital, % 23,6 22,6
Soliditet, % 44,0 43,6
Finansnetto (Mkr) -0,5 -0,4
Investeringar (Mkr) 22,2 24,2
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,5 1,5
Antal anställda 130 125

För fullständig ekonomisk information se www.studentlitteratur.se/arsredovisning.

För ytterligare kommentarer kontakta

Stefan Persson, VD
Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Citat

Ett gott utfall är viktigt eftersom det ger oss möjlighet att fortsätta investera i ännu bättre läromedel, i nya marknader och i digitala produkter.
Stefan Persson, VD Studentlitteratur