Studentlitteraturs Jourhandboken – en stor liten bok

En liten, kompakt handbok stor nog att svara på de flesta frågor som dyker upp under allmänläkarens jourtjänstgöring. Studentlitteratur ger nu ut Jourhandboken, en översättning av norska Legevakthåndboken som i snart tjugo år har använts och uppskattats av norska läkare och läkarstudenter.

Legevakthåndboken kom ut i Norge första gången 1993 och norska allmänläkare har sedan dess sett boken som en referensresurs till stöd för beslut, till hjälp för minnet och en källa för inspiration.

Arbetet med att översätta boken till svenska och att bearbeta den för svenska förhållanden har varit omfattande. Den grundläggande strukturen från den norska förlagan har behållits, med huvudrubrikerna Jourverksamhet, Livräddning, Symtom och sjukdomar, Skador och olyckor samt Lag och rätt.

– Samtliga kapitel har faktagranskats av läkare med expertkunskap inom respektive område för att dels få innehållet att stämma överens med svensk praxis, dels uppdatera och anpassa innehållet i enlighet med nya svenska riktlinjer, säger bokens redaktörer Sven Andersson och Birgitta Hovelius.

Jourhandboken innehåller även helt nyskrivna kapitel på svenska för svenska förhållanden – Allvarliga händelser och sjukvårdens beredskap, Sjukvårdsjuridik, Försäkringsmedicin samt Rättsmedicin. Dessutom finns det på bokens webbplats under varje kapitelrubrik en omfattande och aktuell länksamling som knyter an till kapitlets innehåll med aktuella riktlinjer och annan relevant litteratur.

Jourhandboken kan användas som traditionell lärobok av läkarstuderande under den avslutande delen av utbildningen samt av AT- och ST-läkare. Den kan även användas som uppslagsbok på vårdcentraler och akutmottagningar, framför allt i samband med mer ovanliga sjukdomar, symtom och problem.

Om redaktörerna:
Sven Andersson är docent, distriktsläkare och vårdcentralschef vid vårdcentralen Linero-Östra Torn i Lund.
Birgitta Hovelius är professor och specialist i allmänmedicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL), Skånes universitetssjukhus i Lund.

ISBN 9789144054131, 982 sidor

För ytterligare information kontakta:
Vår förläggare Kerstin Hultén, tel. 046-31 21 81, e-post: kerstin.hulten@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta:
Förlagsassistent Susanne Borg-Törn, tel. 046-31 21 61, e-post: susanne.borgtorn@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar