Förändring i Studsviks koncernledning

Report this content

Steven Freel, chef för Scandpower och medlem i koncernledningen, kommer att lämna koncernen.

”Vi har uppskattat hans engagemang och hans värdefulla insatser de senaste åren och önskar honom lycka till”, säger koncernchefen Camilla Hoflund.

En rekryteringsprocess för att söka efter hans efterträdare har inletts. Camilla Hoflund tar från och med idag över som chef även för Scandpower.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66 eller

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

 

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.                                                        

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021 kl. 08.00 (CET).

www.studsvik.se

Prenumerera

Dokument & länkar