Invitation to conference call, October 21 at 2:30 pm CET

Studsvik AB presents its Interim Report for the third quarter 2016 and hereby invites media and analysts to a conference call held in English on Friday, October 21 at 2:30 pm CET.

Studsvik’s Interim Report for the third quarter 2016 will be distributed at approximately 1.30 pm CET, October 21. As of this time, the report will also be available at www.studsvik.com.

The call will be held in English, starting 2:30 pm CET.

Please call at least ten minutes prior to the start of the conference call to avoid delay. Event title is: Studsvik Q3 2016.

Conference ID is: 960306 

Description   Phone Number Freephone
Participant - UK: +44 (0)20 7162 0077 0800 3681 800
Participant - US: +1 646 851 2407 -
Participant - India   Freephone: - 000 800 100 3551
Participant - Austria: +43 (0)2 68 2205 6292 0800 6779 75
Participant - Belgium: +32 (0)2 290 1407 0800 5063 5
Participant - France: +33 (0)1 7099 3208 0800 9402 20
Participant - Germany: +49 (0)695 8999 0507 0800 1016 599
Participant - Netherlands: +31 (0)20 7965 008 0800 0201 229
Participant - Sweden: +46 (0)8 5052 0110 020 0887 651
Participant - Switzerland: +41 (0)434 5692 61 0800 0009 96

Please note that for Local Connect dial-in numbers you must always dial the area code to enter the conference. 

Prior to the conference call, by 2:00 pm CET, presentation slides will be available for down-loading at www.studsvik.com.

Most welcome!

Pål Jarness

For further inquiries, please contact:
Pål Jarness, CFO
Phone: +46 155 22 10 09
e-mail: paul.jarness@studsvik.se

Facts about Studsvik

Studsvik offers a range of advanced technical services to the international nuclear power industry in such areas as consultancy services and fuel and materials technology. The company has over 65 years experience of nuclear technology and radiological services. Studsvik has 700 employees in 7 countries and the company’s shares are listed on the Nasdaq Stockholm.

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 550 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar