Kommuniké från Studsvik ABs extra bolagsstämma måndagen den 11 februari 2013

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna försäljningen av samtliga aktier i dotterbolaget Studsvik SAS till HPS Nuclear Services SARL.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jerry Ericsson, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 32

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2013 kl 16:20.

www.studsvik.se

Prenumerera

Dokument & länkar