Ny chef för affärsområde Konsulttjänster

Mikael Karlsson har från och med den 9 augusti 2018 utsetts till affärsområdeschef för Konsulttjänster. Mikael har stor erfarenhet av internationella affärer och en lång bakgrund inom Studsvik med flera ledande befattningar. För närvarande är han affärsutvecklare med ansvar för utveckling av nya tjänster. Han efterträder Stefan Bergström som efter en gemensam överenskommelse lämnar företaget.

Mikael Karlsson kommer även att ingå i Studsviks koncernledning.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, 0760-02 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2018 kl. 8.30 (CEST).

www.studsvik.se

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 550 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar