Ny chef för Studsviks affärsområde Tyskland

Report this content

Florian Buehler har från och med den 1 januari 2021 utsetts till affärsområdeschef för Tyskland. Han har lång erfarenhet av att arbeta med tjänster till kärnkraftverken i Tyskland och Schweiz.

Han kommer också att ingå i Studsviks koncernledning.

"Florian Buehler har arbetat inom Studsviks tyska verksamhet sedan februari 2019 och är för närvarande Chief Operating Officer. Han har varit en av de avgörande faktorerna bakom framgången med åtgärdsprogrammmet för den tyska verksamheten. Jag är mycket glad att han tar på sig denna roll och vidareutvecklar vår verksamhet för den tyska och schweiziska marknaden", säger Camilla Hoflund, koncernchef på Studsvik.

I samband med att Florian Buehler tar över rollen som affärsområdeschef byter affärsområdet namn till Avvecklings- och strålskyddstjänster.

För mer information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, koncernchef Studsvik, 0760-02 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021 kl. 08:15.

www.studsvik.se

Prenumerera

Dokument & länkar