Studsvik effektiviserar sin organisation

Koncernens HR-organisation decentraliseras till affärsområdena och som en konsekvens av detta lämnar koncernens personaldirektör Elisabeth Fahle Gårdebäck Studsvik den 23 februari 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller

Pål Jarness, ekonomidirektör, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2017 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

Prenumerera

Dokument & länkar