Studsvik har tecknat ett avtal med Institutt For Energiteknikk (IFE) värt 134 MSEK

Report this content

Studsvik har tecknat ett avtal med IFE om lastningsutrustning, transport, hanteringsutrustning, undersökning och förbehandling av kärnbränsle från försöksreaktorn JEEP I i Kjeller.

Denna affärsmöjlighet har tidigare kommunicerats men avtalet är nu signerat.

Kärnbränslet förvaras sedan lång tid i ett torrförvar i Kjeller (Stavbrønn). Nu behöver det omhändertas och behandlas inför framtida slutförvar. IFE och Studsvik har därför tecknat ett avtal där Studsvik transporterar bränslet till sina anläggningar i Sverige, inspekterar det och genomför en inledande behandling. Arbetet beräknas pågå under 13 år med start i år.

Bränslet transporteras till Studsvik redan under 2022 - 2024 varför tyngdpunkten i uppdraget ligger i början. När alla nödvändiga tillstånd är på plats kommer arbetet med att transportera bränsltet till Sverige att börja. Inget av kärnbränslet blir kvar för slutförvar i Sverige.

“- Det är mycket positivt att Studsvik fått uppdraget att hantera JEEP I-bränslet. Det är en viktig del i avvecklingen av det norska kärntekniska forskningsprogrammet och vi ser fram emot samarbetet med IFE och Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i detta viktiga projekt”, säger Joakim Lundström, affärsområdeschef för Bränsle- och materialteknik.

”- Det här är en historisk milstolpe för IFE och för den norska kärnkraftssaneringen. Avtalet innebär att ansträngningarna för att rensa upp i det äldsta och mest krävande bränslet från kärnkraftsteknikens banbrytande era har kommit en lång väg framåt. Det har varit IFE:s och NND:s högsta prioritet att finna en lösning för hanteringen av detta avfall, och jag är därför mycket glad över att nu ha ett avtal på plats som möjliggör att detta viktiga arbete kan gå vidare" säger Nils Morten Huseby, VD IFE.

"- Norsk nukleær decommisjonering (NND) är glada över att ha bidragit till att slutföra kontraktet och att vi nu är på väg att säkerställa en säker lösning för det förbrukade JEEP I-bränslet i Studsvik. Detta projekt kommer att bli ett viktigt första steg för att säkerställa bra lösningar för allt norskt använt kärnbränsle”, säger Nils Bøhmer, Teknisk chef (CTO) på NND.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Lundström, affärsområdeschef, 076-002 11 53, eller

Camilla Hoflund, koncernchef, 076-002 10 66

 

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se                                                  

Kort om NND

Norsk nukleær decommisjonering (NND) är en del av handels-, industri- och fiskeriministeriet, som ansvarar för avvecklingen av de norska forskningsreaktorerna och tillhörande kärnkraftsinfrastruktur som tagits ur drift. NND ansvarar också för säker hantering, förvaring och slutförvaring av radioaktivt avfall i Norge. NND bildades officiellt i februari 2018 och ligger i Halden, Norge. Nu äger och ansvarar IFE för forskningsreaktorerna men ägande och ansvar kommer att överföras till NND.

www.nnd.no

Kort om IFE

Institutet för energiteknik (IFE) grundades av norska staten 1948 för att utveckla Norges kärnforskning. Norge var en pionjär inom kärnforskning och var det sjätte landet i världen som byggde en kärnreaktor när den första reaktorn togs i drift 1951. IFE har byggt och drivit totalt fyra forskningsreaktorer, tre i Kjeller och en i Halden. Haldenreaktorn stängdes 2018 och reaktorn i Kjeller stängdes 2019.

Idag är IFE en självständig stiftelse som ligger i Kjeller och i Halden. Institutet har både norska och internationella kunder och omsätter cirka 1 miljard NOK om året. IFE är ett av Norges största forskningsinstitut med cirka 600 anställda. IFE har ledande forskningsmiljöer inom bland annat förnybar energi, digitala system, kärnteknik, radiofarmaceutiska och industriella utveckling.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 13.00 (CET).
 

Prenumerera

Dokument & länkar