Studsvik tecknar avtal i Ryssland till ett ordervärde på cirka 100 MSEK

Report this content

Affärsområde Bränsle- och materialteknik har tecknat avtal med den ryska kunden TVEL. Avtalet stärker ytterligare affärsområdets position på den ryska marknaden.

Bränsle- och materialteknik har arbetat med ryska kunder i många år och de senaste åren har samarbetet intensifierats. Avtalet skapar en grund för långsiktiga affärs-relationer och strategiskt partnerskap. Tjänsterna kommer att utföras under de närmaste två åren och ger ett förbättrat kapacitetsutnyttjande för affärsområdet.

Studsvik har världsledande laboratorier utformade för behandling och undersökning av bestrålade reaktormaterial och kärnbränsle samt mångårig erfarenhet av internationella transporter.

”Ryssland är en viktig aktör inom vår bransch och landet har lång erfarenhet av att utveckla ny teknik för både inrikes och utrikes marknader. Detta kontrakt är av stor vikt för oss. Vi uppskattar förtroendet vi fått och kommer fortsätta utveckla våra relationer och affärer i Ryssland" säger Joakim Lundström, affärsområdeschef för Bränsle- och materialteknik.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, koncernchef, 076-002 10 66 eller

Joakim Lundström, affärsområdeschef, 076-002 11 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.                                                  

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 januari 2021 kl. 08.00 (CET).

www.studsvik.se

Prenumerera

Dokument & länkar