Studsvik tecknar ytterligare avtal med TVEL

Report this content

Studsvik har genom dotterbolaget Studsvik Scandpower tecknat ett tilläggsavtal med den ryska kärnbränsletillverkaren JSC TVEL vilket ökar omfattningen av leverans av programvarulicenser och relaterade tjänster från 25 till 38 Mkr. Det första avtalet tecknades i februari 2018. Dessa kontrakt behöver inga ytterligare exporttillstånd.

Studsvik kommer att leverera programvarulicenser och relaterad dokumentation för 25 Mkr under första halvåret 2018 samt underhåll, konsult- och utbildnings-tjänster för 13 Mkr under 2018 och början av 2019.

Ordern bygger på de betydande investeringar i program- och licensmetodik som genomförts av Studsvik Scandpower under tidigare år. Leveransen av program-varulicenser kommer att ge en vinst på ca 17 Mkr.

JSC TVEL är en världsledande tillverkare av kärnbränsle som används i 76 kommersiella kärnkraftverk och 30 forskningsreaktorer i 17 länder.

För mer information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09 eller,

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66,

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 16:30 (CEST).

www.studsvik.se

Prenumerera

Dokument & länkar