Studsviks årsredovisning för 2017offentliggjord

Studsviks årsredovisning för 2017 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, dvs förvaltnings-berättelse, resultat- och balansräkning, noter, hållbarhetsredovisning etc. och distribueras till aktieägare som beställt denna.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

___________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0760-02 10 09

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.