Studsviks verksamhet i Tyskland blir separat affärsområde

Report this content

Verksamheten i Tyskland, som idag ingår i affärsområde Konsulttjänster, blir ett separat affärsområde benämnt Tyskland från och med den 1 april 2018.

Studsviks organisation består därefter av fyra affärsområden:

  • Konsulttjänster, affärsområdeschef Stefan Bergström
  • Bränsle- och materialteknik, affärsområdeschef Joakim Lundström
  • Scandpower, affärsområdeschef Steven Freel
  • Tyskland, affärsområdeschef Bengt Pihl

Bengt Pihl har varit chef för den tyska verksamheten sedan våren 2016. Han har tidigare arbetat i ledande positioner inom större industrikoncerner i såväl Sverige som Tyskland.

Den nya strukturen ger en tydligare uppföljning av Studsviks verksamhet och ett fokus på de åtgärder som vidtas för att förbättra lönsamheten i Tyskland.

Finansiell rapportering enligt den nya strukturen kommer att ske från och med första kvartalet 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09 eller

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 kl. 08:55 (CEST).

www.studsvik.se

Prenumerera

Dokument & länkar