Preliminära data visar goda resultat i Studsviks BNCT-anläggning

Preliminära data visar goda resultat i Studsviks BNCT-anläggning 14 patienter med elakartade hjärntumörer av typen glioblastom har nu passerat kontrollen vid 6 månader efter behandling i Studsviks BNCT- anläggning. Preliminära data visar att den uppställda målsättningen om att stoppa tumörtillväxten hos en signifikant del av patienterna under en sexmånadersperiod är uppfylld. Utfallet avseende förlängd överlevnad kan ännu inte utvärderas då för kort tid passerat. Totalt har 28 patienter behandlats i Studsviks BNCT-anläggning för strålbehandling av tumörer vid R2-0 reaktorn, varav 23 ingår i den nu aktuella studien. Samtliga 30 patienter som skall ingå i studien beräknas ha behandlats vid årets slut, vilket innebär att den slutgiltiga utvärderingen gällande tumörtillväxten beräknas vara klar i mitten av 2003. BNCT är ett högteknologiskt projekt med syfte att förena kunnande inom svensk tumörforskning med den stora erfarenhet inom nukleär teknologi som utvecklats under många år i Studsvik. Den kliniska verksamheten sker i nära samarbete med sjukvården, framförallt med Sörmlands läns landsting. Verksamheten har hittills demonstrerat att såväl bestrålningsrutinerna i Studsvik som vårdkedjan i övrigt fungerar utomordentligt väl. Anläggningen i Studsvik togs i drift i mars månad 2001 då kliniska prövningar avseende behandling av elakartade hjärntumörer av typen glioblastom påbörjades. Ambitionen är att så snart som möjligt etablera BNCT-metoden som ett kliniskt alternativ för behandling av glioblastom och andra svåra tumörsjukdomar. Studsvik AB (Publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Professor Roger Henriksson, kliniskt prövningsansvarig, tfn 0705 88 99 33 Professor Kurt Sköld, VD Studsvik Medical AB, tfn 0709 67 71 02 Se även www.studsvik.se Kort om Studsvik och BNCT Studsvik som är en teknologikoncern med ledande ställning inom nukleär teknik består av fyra affärsområden - Nuclear Technology, Waste & Decommissioning, Industrial Services och Nuclear Medicine. Inom Nuclear Medicine tillhandahålls ett antal produkter och tjänster för medicinskt bruk med kärnteknisk anknytning. Utbudet omfattar behandling av hjärntumörer samt försäljning av radioisotoper för medicinskt bruk. Läkemedelsindustrin och sjukvården utgör affärsområdets kunder. Verksamheten inom Nuclear Medicin bedrivs i anslutning till koncernens reaktorer i Studsvik. R2-0-reaktorn tillämpas för BNCT och R2-reaktorn för produktion av medicinska radioisotoper. Studsvik har i anslutning till reaktorn R2-0 byggt upp en komplett klinik för behandlingen av patienter. BNCT-metoden kan komma att innebära ett genombrott i behandlingen av snabbväxande cancertumörer. Förutsättningen är att de nu inledda BNCT- behandlingarna i Studsvik kan uppvisa positiva kliniska resultat inte minst i form av bättre livskvalitet för patienterna. Studsvik har idag ett teknikförsprång jämfört med andra aktörer i form av det unika litiumfiltret och R2-0-reaktorn som är särskilt anpassade för BNCT- behandlingar. Studsvik utvärderar, tillsammans med det vetenskapliga råd som är knutet till kliniken, även nya protokoll för behandlingsmetoden BNCT, inte bara för olika former av tumörer i hjärnan utan även för behandling av andra tumörsjukdomar samt helt andra områden såsom ledgångsreumatism. Under 2002 påbörjas en klinisk prövning där BNCT tillämpas på patienter med melanommetastaser i hjärnan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/25/20020625BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/25/20020625BIT00380/wkr0002.pdf

Dokument & länkar