Studsvik tecknar avtal för behandling av federalt radioaktivt avfall i USA

Studsvik tecknar avtal för behandling av federalt radioaktivt avfall i USA Studsvik har tecknat ett avtal värt ca MSEK 6 med ett ledande amerikanskt anläggnings- och byggföretag. Avtalet innebär att Studsvik skall demonstrera THOR-processens möjlighet att behandla radioaktivt avfall. Detta avfall är amerikanska federala myndigheter ansvariga för. Demonstrationsprojektet beräknas vara genomfört under andra kvartalet 2002. "Vår patenterade THOR-teknik används i dag framgångsrikt på avfall från kommersiella elproducerande reaktorer. Nu tar vi vårt första och mycket viktiga steg mot att behandla avfall från de federala myndigheternas nukleära program. Marknaden bedöms ha en total volym på mer än 200 miljarder dollar fördelat över 20 till 30 år. Vi ser optimistiskt på de möjligheter som öppnar sig genom samarbetet med ledande leverantörer på denna marknad", säger Studsviks koncernchef Carsten Olsson. För ytterligare upplysningar var vänlig kontakta Carsten Olsson, VD och koncernchef, tfn 0155-22 10 20 eller 0709-67 70 20 Fakta Studsvik AB Studsvik är ett högteknologiskt företag med fokus på kärnkraftsindustri och nukleärmedicin. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Nuclear Technology, Waste & Decommissioning, Industrial Services och Nuclear Medicine. Nuclear Technology erbjuder produkter och tjänster relaterade till drift av kärnkraftverk, innefattande testning och analys av kärnbränsle och material, programvaror för reaktordrift samt konsulttjänster. Verksamheten är knuten till bolagets kärnreaktor och speciallaboratorier utanför Nyköping. Waste & Decommissioning hanterar låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk samt utför uppdrag i samband med rivning av kärntekniska anläggningar. I den europeiska verksamheten hanteras lågaktivt avfall i bolagets förbrännings- och smältanläggningar utanför Nyköping. Den amerikanska verksamheten, som bedrivs i bolagets anläggning i Erwin, Tennessee, innefattar volym- och viktreduktion av så kallad jonbytarmassa från kommersiella kärnkraftverk i USA. Industrial Services är verksamt inom service till främst kärnkraftsrelaterad men även annan industri. Verksamheten omfattar dekontaminering, strålskydd/dosimetri, sanering och rivning av kärntekniska anläggningar samt processrengöring. Verksamheten har historiskt varit koncentrerad till Sverige men sedan det tyska bolaget SINA förvärvades 1998 svarar den tyska verksamheten för mer än hälften av affärsområdets intäkter. Nuclear Medicine tillhandahåller ett antal produkter och metoder för medicinskt bruk med kärnteknisk anknytning. Utbudet innefattar bland annat en metod för behandling av hjärntumörer samt ett antal radioisotoper. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar