Sommarkurser i matematik hjälper elever att nå sina mål

Under vecka 32 och 33 genomför Matteakuten Studybuddy sina årligt återkommande och mycket uppskattade sommarkurser. Sommarkurserna är förberedande inför gymnasiet och ett stöd för elever att nå sina mål under läsåret.

Att ungdomars matematikkunskaper blivit sämre är känt sedan länge, men de elever som samlas för sommarkurserna har bestämt sig för att trotsa statistiken. Med stöd av universitetsstudenter arbetar de tillsammans under en vecka för att förbereda sig inför gymnasiets kurser i matematik. Sommarkurserna både inspirerar och hjälper eleverna inför kommande studier på gymnasiet.

Som ett av branschens äldsta företag inom privatundervisning och läxhjälp har Matteakuten Studybuddy en väl beprövad metodik som i kombination med engagerade lärare borgar för hög kvalitet i undervisningen. Matteakuten har genomfört kurser sedan 2004 och har de senaste åren upplevt en kraftig ökning av intresset för att läsa matematik under sommaren.

Anledningarna till varför ungdomar väljer att läsa matematik på sommarlovet varierar. Många elever upplever att matematik är ett svårt ämne och vill därför ha extra stöd med att förbereda sig för kurserna under det kommande läsåret. Några elever har tidigare fått IG i kurserna och behöver därför stöd med att förbereda sig inför en ny prövning i slutet av augusti.

På Matteakuten Studybuddy tror vi på individanpassad undervisning i mindre grupper. Alla elever är olika och har olika sätt att lära. Ofta är det svårt för skolan att hitta de rätta resurserna och sätta av den tid som den enskilda elevens lärande kräver. Vi vet av erfarenhet att alla kan lära sig matematik och att alla kan klara matematiken på gymnasiet – med rätt stöd.

Vill ni komma och träffa våra elever och diskutera vår syn på matematikundervisning är ni varmt välkomna att göra det. Vi befinner oss på Sverigefinska skolan kl. 9-13 under vecka 32 och 33

Om oss

Studybuddy matchar duktiga studenter med familjer som vill ha extra hjälp med läxläsning och vårt mål är att ha branschens mest nöjda kunder. Vi förser barn och ungdomar med en inspirerande mentor samtidigt som vi skapar tusentals extrajobb för studenter i Sverige. Vi lever efter övertygelsen om att alla kan lära, även om förutsättningarna skiftar. Därför möter vi varje familj och elev just där de befinner sig och skapar tillsammans tydliga mål för läxhjälpen, samt en arbetsstruktur för att nå dit. Med oss på resan mot förbättrade resultat och högre betyg har vi fyra begrepp som vi vet är avgörande för hur väl vi lyckas; motivation, inspiration, studieglädje och självförtroende. Vi ser att denna helhetssyn på eleven, där mätbara mål och mjuka värden är lika centrala och tillsammans bildar den bästa plattformen för att frigöra varje elevs fulla potential Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund, och är ett av Sveriges ledande företag inom privat läxhjälp för grundskola och gymnasium. Studybuddys verksamhet startade redan 2004, vilket gör oss till en av de mest erfarna aktörerna inom privat läxhjälp.

Media

Media

Dokument & länkar