Studybuddy fortsätter att stödja Stockholms Stadsmissions verksamhet - Unga Station

Studybuddy har under hösten 2013 valt att bli ett vänföretag till Stockholms Stadsmission. Organisationen tar nu nya krafttag och utökar sitt bidrag under 2014. Fokus har och kommer fortsätta ligga på finansiellt stöd samt studiehjälp till unga.

Studybuddys VD Richard Åvall är stolt över att kunna stödja Unga Stations verksamhet på ett för dem givande sätt, då Studybuddy inte bara ger finansiellt stöd utan erbjuder också barn och ungdomar hjälp med skolarbetet. Ett område som ofta hamnar i skymundan för familjer och barn som upplever svårigheter i livet.

Stödet från Studybuddy har blivit ett uppskattat inslag i Unga Station verksamheten, både från personal, och alla de barn, ungdomar och familjer som söker sig till verksamheten. Studybuddyn Alice berättar "Att vara på Unga Station har varit både roligt och lärorikt. Det har varit otroligt givande att få chansen att hjälpa till där det verkligen behövs och att få hjälpa elever vars lärare ofta inte har tid att ge varje enskild elev den uppbackning och hjälp som denne faktiskt behöver. Det gör mig väldigt stolt, att arbeta för ett företag, som genom detta samarbete erbjuder läxhjälp till barn och unga i svåra livssituationer."

Unga Station
Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika sätt upplever svårigheter i livet. Verksamheten erbjuder barnfamiljer, tonåringar och unga föräldrar tid för samtal, stöd och gemenskap i en hemlik miljö. Hjälp ges på flera olika sätt efter behov, dels med akuta hjälpinsatser och dels med långsiktigt förändringsarbete. 

Om oss

Studybuddy matchar duktiga studenter med familjer som vill ha extra hjälp med läxläsning och vårt mål är att ha branschens mest nöjda kunder. Vi förser barn och ungdomar med en inspirerande mentor samtidigt som vi skapar tusentals extrajobb för studenter i Sverige. Vi lever efter övertygelsen om att alla kan lära, även om förutsättningarna skiftar. Därför möter vi varje familj och elev just där de befinner sig och skapar tillsammans tydliga mål för läxhjälpen, samt en arbetsstruktur för att nå dit. Med oss på resan mot förbättrade resultat och högre betyg har vi fyra begrepp som vi vet är avgörande för hur väl vi lyckas; motivation, inspiration, studieglädje och självförtroende. Vi ser att denna helhetssyn på eleven, där mätbara mål och mjuka värden är lika centrala och tillsammans bildar den bästa plattformen för att frigöra varje elevs fulla potential Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund, och är ett av Sveriges ledande företag inom privat läxhjälp för grundskola och gymnasium. Studybuddys verksamhet startade redan 2004, vilket gör oss till en av de mest erfarna aktörerna inom privat läxhjälp.

Media

Media

Dokument & länkar