Studybuddy i samarbete med EdQu

Studybuddy startades 2004 som ett studentprojekt av fyra KTH-studenter och är idag ett av Sveriges ledande läxhjälpsföretag. Studybuddy erbjuder engagerad läxhjälp för både grundskole- och gymnasieelever med ett starkt fokus på att förmedla glädjen i att lära och inspirera elever att utvecklas.

”För att kunna hjälpa ännu fler elever att lyckas med sina studier gäller det att ständigt utveckla vårt erbjudande”, berättar VD Richard Åvall, och fortsätter: ”vi har nu utökad vårt studiestöd med en kostnadsfri och frivillig tilläggstjänst, som gör det smidigt och effektivt för eleven själv att förstå sitt lärande och få feedback kring styrkor och förbättringsområden”.

Samarbetspartnern är företaget EdQu som utvecklat digitala testverktyg i matematik som testar elevens kunskaper adaptivt efter där eleven befinner sig i sitt lärande. Det är ett användarvänligt mätverktyg som tydligt berättar om resultaten, så att eleven kan följa sin utvecklig kontinuerligt. Elever, föräldrar och Studybuddies kan genom objektiv, individuell kunskapsmätning förstå behoven och anpassa studierna efter detta.

EdQu har redan haft stora framgångar på många skolor där både lärare och elever fått ett skräddarsytt verktyg att arbeta med som konkret och direkt lyfter fram elevens kunskaper. Testerna är uppbyggda på tusentals frågor och anpassade efter gällande läroplan. Idag har EdQu mer än 1500 registrerade lärare och rektorer.

Richard Åvall: ”EdQu är ett spännande företag vars produkt ligger i framkant och som är ett utmärkt komplement till vårt erbjudande. Vi är säkra på att läxhjälpen både blir mer effektiv och inspirerande, dessutom får eleverna en mer avspänd relation till provsituationen genom övning.”

Det relativt nystartade EdQu är också mycket nöjda med samarbetet. EdQus VD Karl Murray: ”Det är en mycket spännande satsning som Studybuddy gör. De visar att de är genuint intresserade av att hjälpa eleverna att nå sin fulla potential i skolan”.

Tjänsten EdQu är kostnadsfri och kommer att erbjudas alla kunder hos Studybuddy med barn på mellan- och högstadiet. Under läsåret 2015/16 kommer även gymnasiets matematik att finnas tillgänglig.

För mer information kontakta:

Richard Åvall

Långholmsgatan 27, 117 33 Stockholm
http://www.studybuddy.se
richard@studybuddy.se

Taggar:

Om oss

Studybuddy matchar duktiga studenter med familjer som vill ha extra hjälp med läxläsning och vårt mål är att ha branschens mest nöjda kunder. Vi förser barn och ungdomar med en inspirerande mentor samtidigt som vi skapar tusentals extrajobb för studenter i Sverige. Vi lever efter övertygelsen om att alla kan lära, även om förutsättningarna skiftar. Därför möter vi varje familj och elev just där de befinner sig och skapar tillsammans tydliga mål för läxhjälpen, samt en arbetsstruktur för att nå dit. Med oss på resan mot förbättrade resultat och högre betyg har vi fyra begrepp som vi vet är avgörande för hur väl vi lyckas; motivation, inspiration, studieglädje och självförtroende. Vi ser att denna helhetssyn på eleven, där mätbara mål och mjuka värden är lika centrala och tillsammans bildar den bästa plattformen för att frigöra varje elevs fulla potential Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund, och är ett av Sveriges ledande företag inom privat läxhjälp för grundskola och gymnasium. Studybuddys verksamhet startade redan 2004, vilket gör oss till en av de mest erfarna aktörerna inom privat läxhjälp.

Media

Media

Dokument & länkar