Studybuddy välkomnar införande av RUT-avdrag för läxhjälp på gymnasiet!

Idag beslutade Sverige riksdag att stödja regeringens förslag att utvidga RUT-avdraget för läxhjälp så att det även omfattar elever på gymnasiet. Tidigare har familjer kunnat göra avdrag för läxhjälp inom ramen för barnpassning och då endast på grundskolan.

Richard Åvall, VD på läxhjälpsföretaget Studybuddy, välkomnar lagändringen: ”Jag har själv arbetat som gymnasielärare och sett att det finns ett stort behov bland elever att få hjälp med studierna utanför skolan.  Jag fick ofta frågan av föräldrar om det inte fanns hjälp att få utanför skolan i form av läxhjälp. Läxhjälpen är ett komplement till skolan och inte en konkurrent”, säger Richard.

RUT-avdraget har bidragit till läxhjälpsbranschens snabba tillväxt de senaste åren och det är inte bland de grupper som har högst inkomster som effekten är störst. De familjerna hade läxhjälp redan innan RUT-avdraget infördes. Tillväxten har istället skett genom att RUT-avdraget gjort det möjligt för fler familjer att skaffa läxhjälp. Studybuddys kunder kommer från alla grupper i samhället; vad de har gemensamt är viljan att hjälpa sina barn i skolarbetet.

Under hösten har Studybuddy anställt flera hundra nya lärare. Våra anställda är studenter på högskolor och universitet och brinner för att lära ut och vara förebilder för barn och ungdomar. Vi ger studenter möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och skaffa sig arbetslivserfarenhet samtidigt som de får möjlighet att dela med sig av sin kunskap till barn och ungdomar.

Om oss

Studybuddy matchar duktiga studenter med familjer som vill ha extra hjälp med läxläsning och vårt mål är att ha branschens mest nöjda kunder. Vi förser barn och ungdomar med en inspirerande mentor samtidigt som vi skapar tusentals extrajobb för studenter i Sverige. Vi lever efter övertygelsen om att alla kan lära, även om förutsättningarna skiftar. Därför möter vi varje familj och elev just där de befinner sig och skapar tillsammans tydliga mål för läxhjälpen, samt en arbetsstruktur för att nå dit. Med oss på resan mot förbättrade resultat och högre betyg har vi fyra begrepp som vi vet är avgörande för hur väl vi lyckas; motivation, inspiration, studieglädje och självförtroende. Vi ser att denna helhetssyn på eleven, där mätbara mål och mjuka värden är lika centrala och tillsammans bildar den bästa plattformen för att frigöra varje elevs fulla potential Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund, och är ett av Sveriges ledande företag inom privat läxhjälp för grundskola och gymnasium. Studybuddys verksamhet startade redan 2004, vilket gör oss till en av de mest erfarna aktörerna inom privat läxhjälp.

Dokument & länkar