Summa Equity förvärvar den finska antikropptillverkaren HyTest

Summa Equity blir majoritetsägare i det finska bolaget HyTest, tillverkare av antikroppar och antigener som möjliggör medicinsk diagnostik. Det växande bolaget är verksamt på en global marknad vars tillväxt drivs av en åldrande befolkning, innovation och ökande investeringar i vård och hälsa. Investeringen är Summa Equitys första på den finska marknaden.

”Antikroppar och antigener gör det möjligt att ställa diagnos och följa sjukdomars utveckling genom så kallad in vitro-diagnostik (IVD). Användandet av denna teknik kommer att öka med en åldrande befolkning, fortsatta forsknings- och teknikframsteg samt en global trend av ökade investeringar inom vård och hälsa. HyTest är en globalt erkänd ledare på detta område, med ett rykte om exceptionell kvalitet och innovationskraft. Bolaget har stor potential för fortsatt tillväxt och vi ser fram emot att stödja HyTests team på denna resa”, säger Tommi Unkuri, Partner i Summa Equity.

HyTest grundades 1994 av en grupp forskare som fortfarande finns i företagsledningen. Företaget har idag cirka 100 medarbetare med huvudkontor i Åbo, Finland. I HyTests kundbas finns ett stort antal företag som tillhandahåller IVD-utrustning, inklusive många av IVD-marknadens globala ledare. Företaget verkar över hela jorden, inklusive USA, Asien och Europa.

”Vårt mål har sedan grundandet varit att förbättra hälsa genom att tillhandahålla marknaden den senaste forskningen och teknologin inom antikroppar och antigener för medicinsk diagnostik. Med Summa Equity som ägare kan vi ta nästa steg i att utveckla vårt företag, till nytta för kunder och patienter”, säger Maria Severina, VD i HyTest.

Efter transaktionens fullföljande kommer Summa Equity vara majoritetsägare i HyTest, och grundare och ledning kommer att kvarstå som signifikanta aktieägare i företaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Tommi Unkuri, Partner i Summa Equity, tommi.unkuri@summaequity.com

Maria Severina, VD i HyTest, maria.severina@hytest.fi

Om Summa Equity

Summa Equity grundades 2016 och stängde sin första private equtity-fond i februari 2017 med åtaganden på 4,7 miljarder kronor att fokusera på investeringar i den nordiska marknaden för små- och medelstora företag. Bolaget investerar i sektorer kopplade till tre megatrenddrivna teman: resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet, och har byggt en portfölj av bolag som bidrar till den positiva utvecklingen av FN:s hållbarhetsmål på områden som hälsa, utibldning, jordbruk och teknologi. .

Om HyTest

HyTest producerar antikroppar och antigener för IVD-industrin, för användning som nyckelkomponenter i laboratorietester och kit. Bolaget har fått en marknadsledande position inom flera nyckelsegment såsom hjärtmarkörer och influensatester. HyTests huvudsakliga kundsegment är IVD-industrin och stora internationella forskningsgrupper.

Prenumerera

Dokument & länkar