Summa Equity investerar i Pagero Group

2 maj 2017

Summa Equity genomför nu en investering i Pagero Group, ett företag som utvecklar och marknadsför Pagero Online, en molnbaserad nätverksplattform för kommunikation av affärsdokument inom purchase-to-pay, order-to-cash och logistic-to-pay-processer. Summa Equity blir den största aktieägaren. VD Bengt Nilsson och ledningen kommer att kvarstå som delägare tillsammans med Summa Equity.

”I vårt omfattande researcharbete i sökandet efter nästa globala trend har vi träffat många företag med intressanta lösningar för affärsstöd inom upphandling och order-to-cash. Men de flesta av dem var antingen byggda på ett slutet nätverk eller traditionella anslutningar. Vi tror på Pageros filosofi att erbjuda en öppen plattform och koppla ihop företag med alla kunder och leverantörer på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Det möjliggör korrekt och snabbt beslutsfattande i en global och konkurrenskraftig värld”, säger Christian Melby, Partner i Summa Equity.

Sedan grundandet har Pagero utvecklats till en modern leverantör av så kallade SaaS-tjänster (Software as a Service), dvs molntjänster som tillhandahåller programvara över internet. Företaget har över 80 procent återkommande intäkter, över 20 000 kunder, mer än 1,5 miljoner transaktioner per månad och ett nätverk som når miljontals företag direkt och via roamingavtal. Dessa mervärdestjänster gör det möjligt för Pageros kunder att få exakta data och ett hundraprocentigt digitalt inkommande och utgående affärsdokumentflöde. Detta minimerar felhanteringen, säkerställer att lokala momsregler följs och ger överblick över företagsutgifter. Pagero Online är oberoende av affärssystem och passar därför företag med alla storlekar och inom alla branscher. Systemet är också sammankopplat med många andra nätverk för global räckvidd.

”Summa Equitys åtagande är ett tydligt tecken på att vårt val av strategi och affärsmodell är riktig. Med hjälp av Summa Equitys finansiering och engagemang för Pagero kan vi fortsätta med vår tillväxtstrategi och ta våra tjänster till en marknad med höga krav på regelefterlevnad. Vårt mål är att vara den bästa aktören på marknaden när det gäller att möjliggöra för företag över hela världen att effektivisera sina affärsprocesser med exakta data och ett hundraprocentigt digitalt affärsdokumentflöde”, säger Bengt Nilsson, VD för Pagero.

Pagero har över 190 medarbetare och ett starkt innovationsfokus med 50 anställda inom FoU. Företagets huvudkontor ligger i Göteborg, med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, London, Dublin, Amsterdam, Rom, Madrid, Paris, Istanbul och Dubai. Pagero är inne i en expansiv tillväxtfas och omsättningen växte till 168 miljoner kronor under 2016.

Investeringen kommer att ske genom en nyemission om 100 miljoner kronor och genom förvärv av aktier från befintliga aktieägare. Summa Equity kommer att stödja Pagero genom fortsatta investeringar i FoU, nya marknader och personer med ambitionen att hålla uppe bolagets höga tillväxt. Pagero förväntas dra nytta av de globala trenderna med ökad digitalisering och automatisering av affärsprocesser samt ökade krav på regelefterlevnad.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Melby, Partner, Summa Equity, +47 958 13 277, christian.melby@summaequity.com

Bengt Nilsson, VD, Pagero Group, +46 708 11 22 11, bengt.nilsson@pagero.com

Om Summa Equity

Summa Equity grundades 2016 av partners med en gemensam vision om att bygga ett ledande, specialiserat riskkapitalbolag på den nordiska marknaden för små- och medelstora företag, positionerat för att utnyttja de investeringsmöjligheter som skapas av de tematiska megatrender som förväntas driva långsiktig tillväxt. Bolaget fokuserar på sektorer kopplade till fyra megatrenddrivna teman: resursknapphet, energieffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity stängde sin första fond i februari 2017 med investeringsåtaganden på 4,5 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar