Summa Equity ökar fokus på hållbarhetsmålen med partnerskap i FN:s SDG Impact

Report this content

Summa Equity är tillsammans med Business for Peace, EQT och LGT med i den globala lanseringen av SDG Impact riktat till investerare. SDG Impact är UNDPs initiativ för att stödja investeringar från privat sektor som bidrar till att uppnå FNs globala mål för hållbar utveckling (SDG). Initiativet syftar till att ge investerare och företag tydlighet, insikter och verktyg. Nordic Springboard kommer idag att lanseras vid Business for Peace Summit i Oslo för att få med ännu fler nordiska företag i SDG Impact och skapa momentum inför ett kommande globalt event i Stockholm.

”Vi är stolta över att vara en del av SDG Impact – både det globala initiativet och dess nordiska del. Vi uppmanar nu alla andra i private equity-branschen att gå med och investera i linje med hållbarhetsmålen”, säger Anna Ryott, arbetande styrelseordförande i Summa Equity.

Anna Ryott ingår även i SDG Impacts styrgrupp tillsammans med flera globala ledare inom utveckling, investeringar och industri. Styrgruppen utvärderar fortlöpande arbetet inom SDG Impact och därigenom de globala ansträngningarna att verifiera investeringar som strävar efter att nå de globala målen.

”Summa Equity var bland de första private equity-företagen att använda FNs hållbarhetsmål som strategi för investeringar och värdeskapande. Vi tror att i våra största utmaningar finns också de mest attraktiva investeringsmöjligheterna. Lösningar på miljö-, sociala och governanceutmaningar hjälper företagen att nå starkare tillväxt och avkastning samtidigt som riskerna reduceras. Företagen framtidssäkras”, säger Reynir Indahl, Managing Partner i Summa Equity.

Ryott och Indahl kommer att tala vid Nordic Springboards lansering, och berätta om varför Summa Equity stöder SDG Impact.

Summa Equity förvaltar idag sammanlagda kapitalåtaganden om 14 miljarder kronor och stängde tidigare i år Fund II med 6,5 miljarder kronor som ska fortsätta investeras i lösningar på globala utmaningar. Summa Equity fokuserar på investeringar kopplade till megatrender som åldrande befolkning, rörlighet för människor, resursbrist, befolkningstillväxt, klimatförändringar och teknikförändringar. Portföljen har haft en stark tillväxt och värdeökning. Summa belönades också nyligen med Environmental, Social and Governance (ESG) Award vid Private Equity Awards 2019.

Om världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling senast 2030 beräknas det krävas 5-7 biljoner dollar i årliga investeringar, vilket i sin tur kräver en fundamental omprövning av världens finansiella flöden. Hittills har det inte funnits ett konsekvent sätt att definiera och mäta avtryck, och det är detta behov som SDG Impact syftar till för att möta.

SDG Impact ska kanalisera upp till en biljon dollar om året i privata investeringar som bidrar till att uppnå de globala målen. Dessa investeringar kan bidra till att skapa cirka 12 biljoner dollar om året i ekonomiska möjligheter och 380 miljoner nya arbetstillfällen, enligt uppskattningar från Business Commission on Sustainable Development.

För intervjuer eller mer information, kontakta:
Jenny Keisu
jenny.keisu@summaequity.com
+46 722 42 41 44

Om Summa Equity
Summa Equity är ett private equity-företag som fokuserar på investeringar i den nordiska marknaden för små och medelstora företag. Bolaget investerar i sektorer kopplade till tre megatrender: resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity är bland de första private equity-företagen att använda FNs hållbarhetsmål som investeringsstrategi. Summa Equity grundades 2016. www.summaequity.com

Prenumerera

Dokument & länkar